Kapitel 17. Resume

Børn og unges medieforbrug
Læsning af hverdagsaviser er stærkt stigende fra 13-14 års alderen til kulminationen i 18-19 års alderen, hvor avislæning er mere udbredt end i befolkningen under èt (78%). Men langt færre 13-14 årige læser avis i 1994 sammenlignet med tidligere. Ugebladslæsning stiger fra 7 til 13 års alderen, hvorefter niveauet holder sig uændret ( 80%).
Der er flere og flere 7-12 årige, der hverken læser aviser eller ugeblade. I 1994 er det 51% af de 7-9 årige og 29% af de 10-12 årige. De 7-12 årige er i 90`erne i langt mindre omfang eksponerede for de traditionelle trykte voksen medier. Med de høje ikke-læserprocenter er det - alt andet lige - realistisk at forbruget af aviser og ugeblade vil blive strukturelt mindre, når disse ikke-printorienterede årgange bliver media-disponenter.

TV-seningen for 7-12 årige steg med 6-8 minutter om dagen fra 1983 til slutningen af 80`erne svarende til 1 time om ugen. I 1990 så en 7-12 årig TV i knap 1 time om dagen. Der er iøvrigt klart stigende TV forbrug med alderen, således at TV sening kulminerer (foreløbigt) i alderen 12-13 år. Undersøgelser fra 90`erne peger på uændret TV-forbrug i aldersgruppen 7-12 år sammenlignet med 80`erne. Børn i satellit-TV husstande ser kun lidt mere TV end andre, men de ser mindre DR-TV og TV 2. I 1994 ser satellitbørnene dog stadig mest DR-TV/ TV2, nemlig 53 minutter om dagen ud af 101 seerminutter.

En gennemsnitlig 7-12 årig har et dagligt tidsforbrug på 12 minutter på computerspil, men tallet falder til 8 minutter i aldersgruppen 13-18 år. Næsten alle PC-husstande med børn råder over computerspil.

Medieforbrug i "elektronik/satellit-husstande"
Ca. 700.000 voksne danskere bor i "høj-elektronikhusstande", d.v.s. husstande, der både har PC`er, video og adgang til satellit-TV. Deles befolkningen op i forskellige andre typer "elek- tronik-husstande" er der stort set samme dækning med både hverdags- og søndagsaviser og "de 9" ugeblade. Det gælder både netto og bruttodækning. Der er dog en svag tendens til, at personer i de elektronisk veludstyrede husstande læser en anelse mere og flere hver- dagsaviser og søndags- og weekendaviser og lidt mindre ugeblade. Ser man alene på aldersgruppen 13-19 år tegner der sig samme billede. Der er en svag tendens til, at lidt flere unge i "højelektronikhusstande" læser søndagsavis end andre 13-19 årige.

Personer i "satellit-husstande" ser TV i 21 minutter mere om dagen end de, der ikke kan se satellit TV. Mer- TV-seningen er relativt størst for de 13-20 årige og de 51-60 årige.

Undersøgelserne viser således, at bestand af hardware, der forøger mulighederne for brug af elektroniske medier, ikke i sig selv har nogen sammenhæng med niveauet for læsning af aviser og ugeblade, d.v.s. om og hvor mange man læser.