Ole E. Andersen: Medieudbud og Medieforbrug i Danmark 1983 - 1994

Rapport
Udgivet af Medieudvalget
Statsministeriet
1995


Indholdsfortegnelse:

Indledning
1. Varedeklaration
1.1 .Disposition
1.2. Data og kilder
1.3. Definitioner og forklaringer
2. Sammenfatning og perspektivering
3. Danmark 1983 - 1994 : nye vilkår for medieforbrug
3.1. Nyheder på mediescenen 1983
3.2. Aldersstruktur og husstandsstørrelse
3.3. Længere uddannelse og lidt flere kvinder i erhvervslivet
3.4. Mindre fritid (indtil 1987)
3.5. Forbrugertillid: op og ned - og op igen
3.6. Priserne steg, og aviser og ugeblade steg endnu mere
3.7. Sammenfatning
DEL 1. Udvikling i trykte medier
8. Resume: Trykte medier

DEL 2. Udvikling i elektroniske medier 1: TV og radio m.v.
11. Resume: TV, radio, musik m.v.

DEL 3. Elektroniske medier 2: biograf, video, PC´ere
14. Resume: Biograf, video og PC`ere

DEL 4. Specielle befolkningsgrupper
17. Resume : Specielle befolkningsgrupper

Litteratur- og kildefortegnelse
xdgf