Betænkning om børns og unges brug af massemedier

Betænkning
Udgivet af Medieudvalget
Statsministeriet
Februar 1996


Indholdsfortegnelse:

Forord

Indledning

Del 1: Udgangspunktet
1: Mediernes rolle i hverdagen
2: De grundlæggende færdigheder

Del 2: De centrale spørgsmål
3: Tilegnelse af mediernes indhold
4: Medier som kommunikationsredskaber
5: Medieundervisning
6: De kulturstærke og de kultursvage

Del 3: Handlingsanvisninger
7: Anbefalinger

Del 4: Resumé af betænkningen

Del 5: Bilag
Bilag 1: Statistik om børns og unges brug af medier i fritiden
Bilag 2: Redegørelse for Børnerådets mediehøring, januar 1996
Bilag 3: Vandskel
Bilag 4: Medieudvalgets kommissorium og sammensætning