Litteratur

Note: De to indledende epigrammer, der er citater fra John Milton og Joseph Heller, er oversat af rapportens forfatter, og originalværkerne er inkluderet i følgende liste over citeret litteratur.

Brecht, B. (1974). `Radioteori'. In E. Thygesen (Red.), Folkets røst. Kbh.: Tiderne skifter. (Opr. publ. 1932).

Cronberg, T. (1990). Fremtidsforsøg. Kbh.: Akademisk Forlag.

Enzensberger, H.M. (1974). `Byggesæt til en medieteori'. In E. Thygesen (Red.), Folkets røst. Kbh.: Tiderne skifter. (Opr. publ. 1970).

Graber, D. (1994). `Why Voters Fail Information Tests: Can the Hurdles Be Overcome?'. Political Communication, 11(4): 331-346.

Habermas, J. (1971). Borgerlig offentlighet. Oslo: Gyldendal. (Opr. publ. 1962).

Heller, J. (1994). Closing Time. New York: Simon & Schuster.

Jensen, K.B. (1994). Verdensnyheder: Danske seeres brug og oplevelse af internationale tv-nyheder. Kbh.: Danmarks Radio.

MacBride, S. (Red.) (1980). Many Voices, One World. Paris: UNESCO.

Milton, J. (1968). Areopagitica. In Prose Works 1641-1650. Vol. II. Menston, England: The Scholar Press. (Opr. publ. 1644).

Mørch, S. (1987). Den ny Danmarkshistorie 1880-1960. 3. udg. Kbh.: Gyldendal.

Pedersen, O., Bjerregaard, R., Elming, P., Hansen, S., Hummelmose, H., Højland, P., & Larsen, J. (1994). Demokratiets lette tilstand. Kbh.: Spektrum.

Schmidt, M. (1993). Direkte demokrati i Danmark: Om indførelse af et elektronisk andetkammer. Kbh.: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck.

Siebert, F., Peterson, T., & Schramm, W. (1956). Four Theories of the Press. Urbana: University of Illinois Press.

Statsministeriet (1994). Kommissorium for Medieudvalget. Kbh.: Statsministeriet.

Weaver, D. (1994). `Media Agenda Setting and Elections: Voter Involvement or Alienation?'. Political Communication, 11(4): 347-356.