Betænkning om medierne i demokratiet

Betænkning
Udgivet af Medieudvalget
Statsministeriet
Juni 1996


Indholdsfortegnelse:

Forord med anbefalingsforbehold m.v.

Del I: Informations- og ytringsfrihed
1: De centrale problemstillinger
2: Udviklingen i befolkningens brug af massemedier
3: Udviklingen i den politiske formidling
4: De fremtidige udfordringer

Del II: Medieudviklingen
5: Indledning
6: Mediernes konvergens
7: Nye medier
8: Internationalisering og koncentration af medier

Del III: De Trykte Medier og Anbefalinger
9: De trykte medier i Danmark - en præsentation
10: De danske dagblade
11: Distriktsbladene
12: Uge- og månedsbladene
13: Fagbladene
14: Mediepolitiske vurderinger og anbefalinger
14.1: Moms
Anbefalinger vedr. moms
14.2: Porto og distribution
Anbefalinger vedr. porto og distribution
14.3: Dagspressens Finansieringsinstitut (DF)
Anbefalinger vedr. DF
14.4: Anbefalinger vedrørende annoncekompensation for abonnementsaviser

Del IV: Øvrige nøgleområder og anbefalinger
15: Presseetik og klageadgang
Anbefalinger
16: Ophavsret og beslægtede problemer
17: Aktindsigt m.v
Anbefalinger
18: Borgernes adgang til information fra det offentlige
Anbefalinger
19: Nyhedstjenesternes fremtidige rolle i Danmark
Anbefalinger
20: De nye medier
Anbefalinger
21: International regulering
Anbefalinger
22: Mediekoncentration
Anbefalinger
23: Uddannelse og medier
Anbefalinger
24: Dokumentation af udviklingen
Anbefalinger
Kommissorium for Medieudvalget af 23. marts 1994

Medieudvalgets medlemmer og sekretariat

Oversigt over arbejdsgrupperne

Oversigt over Medieudvalgets betænkninger og rapporter