Medieudvalget

Lektor Gunhild Agger, Sammenslutningen af Medieforskere i Danmark
Journalist Kate Bluhme, Den Journalistiske Efteruddannelse - arbejdstagersiden
Journalist Susanne Christiansen, Sammenslutn. af Lokale Radio og TV stationer i Danmark
Adm. direktør Ebbe Dal, Den Journalistiske Efteruddannelse - arbejdsgiversiden
Forfatter Maria Helleberg, Personligt udpeget
Redaktør Bettina Heltberg, Personligt udpeget
Direktør Bent Helvang, Fællesrådet for elektroniske medier
Direktør Torben Holmbäck, Dansk Magasinpresses Udgiverforening
Kartelformand Ole Kidmose, Grafisk Industri og Medie Kartel
Chefredaktør Lisbeth Knudsen, Personligt udpeget
Informationschef Anders Krarup, TV 2
Redaktør Torben Krogh, Formand
Direktør Peter Harms Larsen, Personligt udpeget
Formand Torben Dalby Larsen, Danske Dagblades Forening
Kommitteret Henning Lund-Sørensen, Statsministeriet
Programmedarbejder Poul Erik Magnussen, Danmarks Radio
Chefredaktør Tove Malzer, Dansk Fagpresse
Rektor Kim Minke, Danmarks Journalisthøjskole
Docent Frands Mortensen, Personligt udpeget
Afdelingschef Hans Carl Nielsen, Forbrugerrådet
Formand Ole Steen Nielsen, Landsrepræsentationen for Danske Distriksblade og Lokalaviser
Direktør Peter Lorentz Nielsen, Forskningsministeriet
Sognepræst Raymond Olsen, Personligt udpeget
Specialkonsulent Vibeke G. Petersen, Kulturministeriet
Forbundsformand Lars Poulsen, Dansk Journalistforbund
Docent Ole Prehn, Personligt udpeget
Direktør Chresten W. Reves, Personligt udpeget
Redaktionschef Elisabeth Rühne, Personligt udpeget
Journalist Trine Sick, Personligt udpeget
Professor Niels Thomsen, Personligt udpeget

Medieudvalgets sekretariat

Kommitteret Henning Lund-Sørensen (sekretariatschef)
Specialkonsulent Peter Madsen
Fuldmægtig Else Fabricius
Fuldmægtig Henrik Andersen
Fuldmægtig Boris Andersen
Kontorfuldmægtig Hanne Westergaard
Sekretær Sanne Garavano

ARBEJDSGRUPPERNE OM DE ELEKTRONISKE MEDIERS VILKÅR OG UDBUD

Formand, docent Frands Mortensen (-vilkår)
Formand, informationschef Anders Krarup, TV 2 (-udbud)
Lektor Gunhild Agger, SMID
Journalist Kate Bluhme, Den Journalistiske Efteruddannelse
Susanne Christiansen, Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV- stationer i Danmark
Journalist Bettina Heltberg, Politiken
Direktør Bent Helvang, Fællesrådet for Elektroniske Medier
Redaktør Torben Krogh, Formand for Medieudvalget
Direktør Peter Harms Larsen, TV 2 Øst
Kommitteret Henning Lund-Sørensen, Statsministeriet
Journalist Poul Erik Magnussen, Danmarks Radio
Direktør Peter Lorentz Nielsen, Forskningsministeriet
Sognepræst, cand.pæd. Raymond Olsen
Specialkonsulent Vibeke G. Petersen, Kulturministeriet
Forbundsformand Lars Poulsen, Dansk Journalistforbund
Docent Ole Prehn, Aalborg Universitet
Journalist Trine Sick, Danmarks Radio
Professor, dr.phil. Niels Thomsen

Eksterne medlemmer af arbejdsgrupperne:
Producent Flemming Arentoft, Producenterne
Civilingeniør Jesper Holm Hansen, KPMG C. Jespersen Management A/S
Konsulent Michael Christensen, KPMG C. Jespersen Management A/S
Sognepræst Frede Jørgensen, Kristelig Lytter- og Fjernseerforening
Udviklingschef Leif Lønsmann, Danmarks Radio
Civilingeneniør Knud Nielsen, KPMG C. Jespersen Management A/S
Afdelingsingeniør Jarl Risum, Telestyrelsen
Direktør Jens Torpe, TV3

Arbejdsgruppernes sekretærer:
Specialkonsulent Peter Madsen
Fuldmægtig Else Fabricius
Fuldmægtig Boris Andersen
Sekretær Sanne Garavano

ARBEJDSGRUPPERNE OM DE TRYKTE MEDIERS VILKÅR OG UDBUD

Formand, redaktør Torben Krogh, Formand for Medieudvalget (-vilkår)
Formand, chefredaktør, adm.direktør Torben Dalby Larsen,
Danske Dagblades Forening (-udbud)

Journalist Kate Bluhme, Den Journalistiske Efteruddannelse
Adm. direktør Ebbe Dal, Danske Dagblades Forening
Forfatter Maria Helleberg
Journalist Bettina Heltberg, Politiken
Direktør Torben Holmbäck, Dansk Magasinpresses Udgiverforening
Kartelformand Ole Kidmose, Grafisk Industri og Medie Kartel
Chefredaktør, adm.direktør Lisbeth Knudsen, Det Fri Aktuelt
Chefredaktør, adm.direktør Torben Dalby Larsen, Danske Dagblades Forening
Kommitteret Henning Lund-Sørensen, Statsministeriet
Chefredaktør Tove Malzer, Dansk Fagpresse
Adm. direktør Ole Steen Nielsen, Landsrepræsentationen for Danske Distriktsblade og Lokalaviser

Forbundsformand Lars Poulsen, Dansk Journalistforbund
Adm. direktør Chresten W. Reves, Det Berlingske Officin
Redaktionschef Elisabeth Rühne, Jyllands-Posten
Professor, dr.phil. Niels Thomsen

Eksterne medlemmer af arbejdsgrupperne:
Chefredaktør Ole Dall, Skive Folkeblad

Arbejdsgruppernes sekretærer:
Fuldmægtig Else Fabricius
Fuldmægtig Boris Andersen
Kontorfuldmægtig Hanne Westergaard

STYREGRUPPEN

Civilingeniør Jesper Holm Hansen, KPMG C. Jespersen Management A/S
Kommitteret Hening Lund-Sørensen, Statsministeriet
Programmedarbejder Poul Erik Magnussen, Danmarks Radio
Docent Frands Mortensen, Institut for Medievidenskab, Århus Universitet
Civilingeniør Knud Nielsen, Danmarks Radio
Økonomidirektør Peter Parbo, TV 2
Direktør Jens Torpe, TV 3

Arbejdsgruppens sekretærer:
Specialkonsulent Peter Madsen
Fuldmægtig Boris Andersen

REGNEGRUPPEN

Konsulent Michael Christensen, KPMG C. Jespersen Management a/s
Adm. direktør Henrik Dyring, TV 2 Reklame A/S
Lektor Lars Grønholdt, Handelshøjskolen i København
Professor Flemming Hansen, Handelshøjskolen i København
Civilingeniør Jesper Holm Hansen
Direktør Bent Helvang, Kanal Danmark
Afdelingschef Svend Åge Linde, Danske Dagblades Forening
Direktør Jesper Sehested Lund, Broadcast DK A/S
Kommitteret Henning Lund-Sørensen, Statsministeriet
Programmedarbejder Poul Erik Magnussen, Danmarks Radio
Docent Frands Mortensen, Institut for Medievidenskab, Århus Universitet
Økonomidirektør Peter Parbo, TV 2
Direktør Peter A. Petersen, Ålborg TVR
Direktør Otto Reedtz-Thott, Nordisk Radioreklame A/S
Adm. direktør Glenn Lau Rentius, Nordisk Radio A/S
Adm.direktør Kim Sonne, Multichoice
Direktør Jens Torpe, TV 3

Arbejdsgruppens sekretærer:
Specialkonsulent Peter Madsen
Fuldmægtig Boris Andersen

ARBEJDSGRUPPEN OM PROGRAMUDGIFTER

Formand, informationschef Anders Krarup, TV 2
Sagsbehandler Vibeke Dahl, Producenterne
Direktør Jesper Sehested Lund, Broadcast DK A/S
Kommitteret Henning Lund-Sørensen, Statsministeriet
Senior vice president Bo Lynnerup, Broadcast DK A/S
Økonomikonsulent Kjeld Spanggaard, Danmarks Radio
Forskningsleder Erik Nordahl Svendsen, Danmarks Radio
Direktør Jens Torpe, TV 3

Arbejdsgruppens sekretærer:
Specialkonsulent Peter Madsen
Fuldmægtig Boris Andersen