Betænkning om de elektroniske medier

Betænkning
Udgivet af Medieudvalget
Statsministeriet
1995


Indholdsfortegnelse:

1. De centrale mediepolitiske problemstillinger
1.1. Ytrings- og informationsfriheden
1.2. Mediepolitiske pejlemærker

2. Public service
2.1. Indledning
2.2. Public service under udvikling - elementer i den danske tradition
2.3. Public service i konkurrence
2.4. Et nutidigt public service begreb
2.5. Forudsætningerne for public service i et fremtidigt medielandskab

3. Udbud og forbrug af tv og radio
3.1. Indledning
3.2. Udbudet af tv
3.3. Udbudet af radio
3.4. Forbruget af tv
3.5. Forbruget af radio

4. Teknisk og juridisk baggrund
4.1. Indledning
4.2. Tv-teknisk oversigt
4.3. Radioteknisk oversigt
4.4. TV-direktivet
4.5. Landsdækkende radio- og tv-virksomheder
4.6. Lokale elektroniske medier
4.7. Satellit- og kabelområdet
4.8. Tekst-tv
4.9. Den digitale tv-udvikling
4.10. Den digitale radioudvikling
4.11. Udviklingen i modtagelsen af radio og tv

5. Økonomisk baggrund
5.1. Indledning
5.2. DRs og TV 2s økonomi
5.3. De lokale mediers økonomi
5.4. Den kommercielle omsætning
5.5. Udgifter til tv-programmer
5.6. Udviklingen i de kommende år

6. Mediepolitiske helhedsmodeller
6.1. Indledning
6.2. Model I
6.3. Model II
6.4. Model III
6.5. Model IV
6.6. Model V
6.7. Model VI
6.8. Model VII
6.9. Model VIII
6.10. Model IX
6.11. Model X
6.12. Modellernes konsekvenser for reklameomsætningen
6.13. Den tre-delte model - en dansk helhedsløsning

7. Mediepolitiske vurderinger og anbefalinger
7.1. Kombinationsmodellen
7.2. Konkurrencemodellen
7.3. Den liberale model
Ordliste

Oversigt over Medieudvalget og arbejdsgrupper