8. Litteratur

Altheide, D.L. & Snow, R.P. (1991) Media worlds in the postjournalistic era, New York: Aldine de Gruyter.

Andersen, J. (1989) "Modernisering, politisk rationalitet og nye politiske modsætninger", in Grus, nr. 28.

Andersen, J. G., Nielsen, H.J., Thomsen, N. & Westerståhl, J. (1992) Vi og vore politikere, Rockwool Fondens forskningsprojekt, København: Spektrum.

Berelson, B. (1949) "What missing the newspaper means", in Lazarsfeld, P.F. & Stanon, F.M. (eds.) Communication Research 1948-49, New York: Harper & Row.

Brydensholt, H.H. (1988) "Den responsive stat", in Retspolitisk Status, Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Brydensholt, H.H. (1993) Brugeren viser vej. Markedsorientering i det offentlige på godt og ondt, Frederikshavn: Dafolo Forlag.

Carey, (1975) "A Cultural Approach to Communication", in Communication, nr.2, 1975.

Eide, M. (1992) Den fjerde servicemakt, Bergen: Institutt for massekommunikasjon.

Fiske, J. (1987) Television Culture, London: Routledge.

Fonsmark, H. (1990) Historien om den danske utopi. Et idépolitisk essay om danskernes velfærdsstat, København: Gyldendal.

Hallin, D.C. (1994) We keep America on top of the World. Television journalism and the public sphere, London: Routledge.

Held, D. (1992) "Democracy: From City-states to a Cosmopolitan Order?", in Political Studies, XL, Special Issue.

Helland, K. (1993) Public service and commercial news, Ph.d.-dissertation, University of Leicester: Under udgivelse.

Hernes, G. (1978) "Det medievridde samfunn", in Hernes, G. Forhandlingsøkonomi og blandingsadministrasjon, Bergen: Universitetsforlaget.

Hjarvard. S. & Søndergaard, H. (1988) Nærsyn på Fjernsyn. Kanal 2 og Weekend TV, København: C.A.Reitzels Forlag.

Hjarvard, S. (1992) "'Live' - Om tid og rum i TV-nyheder", in Mediekultur, nr. 19.

Hjarvard, S. (1994) "Intimitet, autenticitet og kvindelighed. Om offentlighedens forandringer og public service TV's iscenesættelse af autoritetstabet", in Dahlgren, P. (red.) Den mångtydiga rutan, Stockholm: JMK.

Hjarvard, S. (1995) Internationale TV-nyheder, København: Akademisk Forlag.

Hvitfelt, H. (1994) "The Commercialization of the Evening News. Changes in narrative technique in Sweedish TV News", in Nordicom Review, no.2, 1994, Göteborg.

Jauert, P. (1990) "De nære ting - om nyhederne i regional og lokal-TV", in Frandsen, J.N. et al. (red.): Nær og Fjern. TV-Fyn som regionalt medie, Odense: Odense Universitetsforlag.

Jauert, P. & Prehn, O. (1995) Lokalradio og lokal-tv. Nu og i fremtiden, København: Kulturministeriet.

Jensen, U.J. & Højrup, T. (1993) "Den suveræne stats krav til borgerne - og borgernes krav til staten", in Brydensholt, H.H. (red.): Brugerne viser vej, Frederikshavn: Dafolo Forlag.

Katz, E. & Lazarsfeld, P.F. (1955) Personal Influence, Glencoe: Free Press.

Lazarsfeld, P.F. et al. (1944) The Peoples Choice, New York: Free Press.

LeMahieu, D.L. (1988) A Culture for Democracy, New York: Clarendon Press/Oxford University Press.

Lykketoft, M. (1994) Sans og Samling, København: Samlerens Forlag.

McManus, J. H. (1994) Marketdriven journalism. Let the citizen beware?, Thousand Oaks: Sage.

McQuail, D., Blumler, J.G. & Brown, J.R. (1972) "The Television Audience: A Revised Perspective", in McQuail, D. (red.): Sociology of Mass Communications, Harmondsworth, Middlesex: Penguin.

McQuail, D. (1987) Mass Communication Theory, 2nd.edition, London: Sage.

Morley, D. (1980) The Nationwide Audience: Structure and decoding, London: BFI.

Noelle-Neumann (1984) The Spiral of Silence, Chicago: University of Chicago Press.

Pedersen, O.K. et al. (1994) Demokratiets lette tilstand, København: Spektrum.

Petersson, O. & Carlberg, I. (1990) Makten över tanken, Stockholm: Carlssons.

Pitkin, H.F. (1972) The Concept of Representation, Berkeley/Los Angeles: University of California Press.

Pittelkow, R. (1976) TV-Avisen set indefra, forskningsrapport nr.7B/86, København: Danmarks Radio.

Rasmussen, P.N. (1995) "Presse og politiker", dagbladet Politiken 22.2.1995.

Reimer, B. (1994) The most common of practices. On mass media use in late modernity, Stockholm: Almqvist & Wiksell International.

Robinson, J.P. (1976) "Interpersonal influence in elections campaigns: the two step flow hypothesis", in Public Opinion Quarterly, no. 40.

Rogers, E.M. & Dearing, J.W. (1987) "Agenda-setting research: where has it been, where is it going?", in Communication Yearbook, no. 11.

Siune, K. (1984) Politik og medier, Århus: Forlaget Politica.

Siune, K., Svensson, P. & Tonsgaard, O. (1992) Det blev et nej, Aarhus: Forlaget Politica.

Siune, K., Svensson, P. & Tonsgaard, O. (1994) - Fra et nej til et ja, Aarhus: Forlaget Politica.

Siune, K. (1995) "Political Advertising in Denmark", in Kaid, L.L. & Holtz Bacha, C. (eds.): Political Advertising in Western Democracies, London: Sage.

Sløk, J. (1989) Det her Samfund!, Viby J.: Centrum.

Stangerup, H. (1973) Avisens Historie, bd.1-3, København og Oslo: Politikens Forlag/J.W.Cappelens Forlag.

Søndergaard, H. (1994) DR i tv-konkurrencens tidsalder, København: Samfundslitteratur.

Ufer, N. (1988) Den nøgne journalist. Reporteren rolle i nyhedsformidlingen, København: Fremad.

Valeur, E. (1993) Stop Pressen, København: Amanda.