9. Bilag

Vedlagte analyse "Avislæsning og TV-nyhedsforbrug" er udarbejdet af Erik Nordahl Svendsen, leder af Danmarks Radios TV-medieforskning. Analysen er med hans samtykke vedlagt denne rapport.


Der henvises til den trykte version af denne rapport, hvor analysen findes.