Stig Hjarvard: Nyhedsmediernes rolle i det politiske demokrati

Rapport
Udgivet af Medieudvalget
Statsministeriet
1995


Indholdsfortegnelse:


1. Indledning
2. Det politiske demokrati
2.1. Et velfungerende demokrati
2.2. Politikkens forandring
2.3. De politiske institutioners geografi

3. Et mediebaseret demokrati
3.1. Partipressens undergang og medieoffentlighedens selvstændiggørelse
3.2. Medielogik

4. Modeller af nyhedsjournalistikkens institutionelle placering
4.1. Nyhedsjournalistik som resultat af udvekslinger
4.2. Nyhedsmedier som politisk arena
4.3. Den kommercielle interesse og nyhedsformidlingen

5. Teorier om politisk meningsdannelse gennem medier
5.1. To-trinshypotesen
5.2. Den selvstændige og den rituelle brug
5.3. Forskel mellem indkodning og afkodning
5.4. Den dagsordensættende funktion
5.5. Tavshedsspiralen
5.6. Meningsdannelse gennem medier: Opsamling

6. Udviklingstendenser i nyhedsformidlingen
6.1. Servicejournalistikkens udbredelse i dagspressen
6.2. TV-konkurrencens indflydelse på TV-nyhederne
6.3. Det samlede nyhedssystem

7. Mediepolitiske målsætninger og forslag

8. Litteratur

9. Bilag: "Avislæsning og TV-nyhedsforbrug"

10. Resumé