Stig Hjarvard

Grænseløse medier - Nye sociale fællesskaber?

Rapport udarbejdet for statsministeriets medieudvalg

København, oktober 1995.


Indholdsfortegnelse

1. Indledning

2. Globalisering - hvad er det?

2.1. Begrebet globalisering og tilknyttede problemstillinger

2.2. Medier og globalisering: forskellige opfattelser af konsekvenser

2.3. Mediernes kulturgeografiske udstrækning

3. Internationale tv-program- og nyhedsstrømme

3.1. Programudvekslingen i Eurovisionen

3.2. Nordisk programsamarbejde

3.3. Udviklingen i den internationale grossisthandel med tv-nyheder

3.4. Fremkomsten af internationale tv-nyhedskanaler

3.5. Forbrug af internationale tv-nyhedskanaler

4. Medierne og de nye danskere: flygtninge og indvandrere

4.1. Nyhedsmediernes behandling af etniske mindretal

4.2. Medier, der specielt er henvendt til etniske mindretal i Danmark

4.3. Flygtninges og indvandreres brug af massemedier

4.4. Mediepolitiske målsætninger

5. Kultur og politik i en overnational offentlighed

5.1. Forholdet mellem kulturelt og politisk fællesskab

6. Litteratur

7. Resumé