6. Litteratur

Agger, G. (1990) "Gensyn med guldalderen. Det nationale i øst og vest", i Mediekultur nr 13, august 1990.

Anderson, B. (1991) Imagined Communities. Reflections on the origin and spread of nationalism, 2nd edition, London: Verso.

Bell, D. (1987) "The world and the United States in 2013", in Daedelus, vol. 116, nr. 3.

Bihar, A., Cavadar, I., Hussain, H. & Sahin, S. (1993) Rapport om massemedierne og de etniske minoriteter i Danmark, medie- og kommunikationsgruppen, indvandrerrådet, upubliceret, København: Indenrigsministeriet

Boyd-Barrett, O. (1977) "Media imperialism: towards an international framework for the analysis of media systems", in Curran, J. et al. (eds.) Mass communication and society, London: Arnold.

Bredegaard, K. & Davidsen-Nielsen, M. (1992) The flow must go on. Flow and Enunciation on CNN, upubliseret speciale fra Roskilde Universitetscenter.

Collins, R. (1994) "European Culture, a chimera?", paper til Erasmus European Cultural Infrastructures Conference, Barcelona, 1994.

Duelund, P. (1995) Den danske kulturmodel. En idepolitisk redegørelse, København: Nordisk Kultur Institut/Klim.

Frachon, C. & Vargaftig, M. (1995) European television: immigrants and ethnic minorities, London: John Libbey.

Gutstadt, L.E. (1993) "Taking the puls of the CNN audience: A case study of the Gulf War", in Political Communication, vol.10.

Habermas, J. (1993) "Statsborgerskab og national identitet", in Grus nr. 39.

Hammer, O. & Toft, C. (1995) Det flerkulturelle Danmark, Kulturens Politik nr. 16, Aarhus: Nordisk Kultur Institut/Klim.

Hjarvard, S. (1995) Internationale TV-nyheder, København: Akademisk Forlag.

Husband, C. (1995) (red.) A Richer Vision. Ethnic Minority Media in Western Democracies, London: John Libbey / Unesco.

Jauert, P. & Prehn, O. (1995) Lokalradio og lokal-tv. Nu og i fremtiden, rapport til Kulturministeriet, København: Kulturministeriet/eget tryk.

Kristiansen, K. (1994) Danske indvandrer- og minoritetstidsskrifter, København: Frydenlund.

Krogh, T. (1980) Kampen om nyhederne, Aarhus: Institut for Presseforskning og Samtidshistorie.

Larsen, P. (1990) Import/export: International flow of television fiction, Reports and papers on mass communication, no. 104, Paris: Unesco.

Medieudvalget (1995) Betænkning om de elektroniske medier, betænkning nr. 1300, København: Statens Information.

Ottesen, M. H. (1993) Os og dem - gensidig tilpasning?, De fremmede i Danmark 2, København: Socialforskningsinstituttet.

Radioens Udviklingsenhed (1995) Etniske minoriteters medieforbrug, København: Danmarks Radio/eget tryk.

Reeves, G. (1993) Communications and the 'Third World', London: Routledge.

Scannell, P. (1988) "Radio Times: the temporal arrangements of broadcasting in the modern world", in Paterson, R. (ed.): Television and its audience, London: British Film Institute.

Schiller, H.I. (1976) Communications and cultural dominance, New York: International Arts and Sciences Press.

Schou, S. (1990) "Det gamle guld og det nye glimmer. Internationaliseringen af dansk nationalfølelse" i Mediekultur nr.13, august 1990.

Schlesinger, P. (1991) "Media, the political order and national identity", in Media, Culture and Society, vol.13, no.3.

Sepstrup, P. (1990) Transnationalization of television in Western Europe, Acamedia Research Monographs no.5, London: John Libbey.

Sepstrup, P. & Goonasekera, A. (1994) TV transnationalization: Europe and Asia, Reports and Papers on Mass Communication, no. 109, Paris: Unesco.

Smith, A. D. (1990) "Towards a global culture?", in Featherstone, M. (ed) Global culture. Nationalism, globalization and modernity, London: Sage.

Smith, A. (1993) "Nation", in Smith, A.: Books to Bytes. Knowledge and information in the postmodern era, London: British Film Institute.

Tonsgaard, O. (1989) "Flygtninge og indvandrere - et politisk spørgsmål", in J. Elklit & O. Tonsgaard (red.) To folketingsvalg, Aarhus: Politica.

Ufer, N. (1988) Set fra Ishøj, København: Informations Forlag / Mellemfolkeligt Samvirke.

Van Dijk, T.A. (1991) Racism and the Press, London: Routledge.

Waters, M. (1995) Globalization, London: Routledge.

Zimmer, J. (1993) "Ware Nachrichten", in Media Perspektiven nr. 6, 1993.