Bilag

De følgende to bilag stammer begge fra DR's forskningsafdeling (TV-medieforskningen).
Det første, "Totale sendetid, fordelt på programtyper og øvrigt: DR, TV2 ogTV3. 1993" stammer fra en rapport (af 21.10.94) "Udbudsstatistik for TV i Danmark 1992-94" udarbejdet af Erik Nordahl Svendsen.
Det andet, "Udbud af programtyper i perioden 1.1.94 - 31.12.94" er udarbejdet af Alexander Nielsen.