Forord

I forbindelse med indhentning af materiale og oplysninger til nærværende rapport skal vi rette tak til Marianne Pittelkow og Lars Thunø på TV2 Reklame, Jens Torpe og Henrik Jensen på TV3, Erik Nordahl Svendsen og Alexander Nielsen på TV-Medieforskningen DRTV og Birgitte Møller Heuer på Informationsafdelingen TV2 . Akademisk medarbejder, Martin Thellefsen på Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet skal have tak for bistand i forbindelse med arbejdet med at registrere det omfattende materiale vedrørende egenreklamen på DRTV, TV2 og TV3 i ugen 29.11.93-5.12.93. Tak til adjunkt Mette Ewald for gennemlæsning, forslag til sproglige ændringer og korrektur på manuskriptet.

Som forfattere står vi i fællesskab inde for redegørelsen som helhed. Da tiderne imidlertid er orienteret mod det individualistiske skal vi gøre opmærksom på, at Jørgen Stigel er specielt ansvarlig for følgende: kap.1.; kap. 2.1.1. - 2.1.3.; kap. 3., mens Christian Jantzen er specielt ansvarlig for kap. 2.1.4. - 2.2.4. ; kap. 4.

Christian Jantzen og Jørgen Stigel

oktober 1995