Kildehenvisninger

Alsted, Christian & Hanne H. Larsen (1991): "Toward a Semiotic Typology of Advertising Form", i: H. Larsen, C. Alsted & D. Mick (red.) Marketing and Semiotics, København

Collet, Peter & P.Lamb (1986): Watching People Watching Television. Report to IBA, London

Dichter, Ernest (1961): Påvirkningens strategi, København

Hansen, Flemming & Lars Grønholdt (1995): De danske reklameomkostninger, København (upubliceret rapport til Medieudvalget)

Fox, Stephen (1990): The Mirror Makers. A History of American Advertising (2nd. ed.), London

Gallup TV-Meter årsrapport 1994.

Heller, Eva (1984): Wie Werbung wirkt: Theorien und Tatsachen, Frankfurt

Jantzen, Christian (1990): "Lego, os og den store verden", i Søren Askegaard (red.) Kompendium i interkulturel markedsføring, Odense

Jantzen, Christian (1992): "Kærlighedens transparens", i Ove Christensen (red.) Krystallens hævn; Af og om Jean Baudrillard, Århus

Jantzen, Christian (1993): "Mærk varen. Reklamen som mærkevarens kulturelle udtryk", i J. F. Jensen, T.A: Rasmussen & J.Stigel (red.): Reklame ­ Kultur, Aalborg

Jantzen, Christian (1995a): Show og kulisse.Om virkelighedsgengivelsens funktion i tv-reklamen, Arbejdspapir fra forskningsprojektet TV's æstetik Aalborg/Århus (under publikation)

Jantzen, Christian (1995b): Selvfølgeligheder. Kulturanalyse som praksis (under publikation, udkommer 1996)

Kloepfer, Rolf & Hanne Landbeck (1991): Ästhetik der Werbung. Der Fernsehspot in Europa als Symptom neuer Macht, Frankfurt

Medieudvalgets Bilag til Betænkning om De elektroniske medier (Betænkning nr. 1300),
Statsministeriet København 1995

Packard, Vance (1957): The Hidden Persuaders, New York

Mortensen, F., J. Poulsen & J.Stigel (red.) (1990): Mediehåndbogen, København

Shimp, Terence A. (1993): Promotion Management & Marketing Communication, New York

Stigel, Jørgen (1990): "10 sekunder er en lang historie", i: Mediehåndbogen ovenst.

Stigel, Jørgen (1991): "Ten Seconds of Advertising is a Long Story. Genre as an Important Part of Meaning in Advertising", i: H.H. Larsen m.fl. (red.) Marketing and Semiotics, ovenst.

Stigel, Jørgen (1993): "Det vigtigste er som regel det der ikke er der", i J.F. Jensen m.fl. Reklame ­ Kultur ovenst.

Stigel, Jørgen (1993b): "Er skriften til at få i tale" i: H. Alrø & M. Kristiansen (red.): Personlig kommunikation og formidling, Aalborg 1993

Stigel, Jørgen (1995a): Minimalism in TV Commercials. Danish Television as an Example,
Arbejdspapir fra forskningsprojekter TV's æstetik, Aalborg/Århus

Stigel, Jørgen (1995b): "Leverandør til det danske folk. En reklamekampagnes historie", i Dansk Mediehistorie bd.3 1960-95 (under publikation udkommer 1996).

Stigel, Jørgen (1995c): Egenreklamens omfang og fordeling: uge 48, 1993, Arbejdspapir fra forskningsprojektet TV's æstetik (under færdiggørelse og publikation).

Stigel, Jørgen (1995d): Reklame og PR. Teoretiske problemstillinger i forbindelse med to udøvende håndværk inden for den symbolproducerende sektor, arbejdspapir (under publikation)

Stigel, Jørgen (1995e):Tv-reklamespottet og dets kategoriseringsmuligheder, Arbejdspapir fra forskningsprojektet TV's Æstetik, Aalborg/Århus.

Stigel, Jørgen (1995f): Mellem kommunikation og æstetik, Arbejdspapirer fra forskningsprojektet TV's Æstetik, Aalborg/Århus.

Stigel, Jørgen: (1995g): "Reklamefilm og biografreklame", i Dansk Mediehistorie bd. 2 1920-60 (under publikation, udkommer 1996).

Stuteville, John R. & Marc D. Roberts (1975): Marketing ­ In a Consumer-Oriented Society, Belmont

Wasko, Janet m.fl.(1993): "Hollywood meets Madison Avenue: the commercialisation of US films", Media, Culture and Society Vol. 15

Whannel, Gary (1992): Fields in Vision. Television Sport & Cultural Transformation, London

Jurididiske regulativer

Kulturministeriets Bekendtgørelse nr. 108 af 8. februar 1994 om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn

The ITC Programme Code, January 1993

The ITC Code of Advertising Standards and Practice, May 1993

The ITC Code of Programme Sponsorship, May 1993

Det Internationale Kodeks for Reklamepraksis

EU Direktivet af 3. oktober 1989 om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemstaterne vedrørende udøvelse af tv-radiospredningsvirksomhed


Avisartikler

Berlingske Tidende, den 24. februar 1994: "OL-studiet deles mellem to familier"

Jyllands Posten, den 10. januar 1995: Charlotte Ravnholt & Jens Hansen: "Man behøver ikke at være synlig for at blive set"


Øvrige kilder

Interview med Marianne Pittelkow & Lars Thunø (TVR) den 16. maj 1995

Interview med Jens Torpe (TV3) den 14. juni 1995