Rapport. J.F. Jensen: Multimedier og Teknologiudvikling - Noter

Noter

[1] Disse afgrænsninger og fokuseringer er bl.a. blevet foretaget i forbindelse med løbende samtaler med medieudvalgets sekretariat. [tilbage]

[2] 'Konsol' betyder 'et kontrolbord eller -panel til styring af en maskine', og ordet bruges i dag ofte som betegnelse for kontrolapparatet til spillemaskiner eller CD-baserede maskiner, der sluttes til TV-apparatet. [tilbage]

[3] Som eksempelvis Dybkjær-Christensen-rapporten, Bangemann-rapporten, regeringens handlingsplan Fra vision til handling osv.[tilbage]

[4] Jf. Meyer, Pehersson og Rasmussen: Grundlæggende Informatik, 1994, p. 45.[tilbage]

[5] Jf. Dybkjær-Christensen, 1995, Bilag 26: "Husstanden og IT i år 2000", upagineret. [tilbage]

[6] Eller: 'social forecasting', se f.eks. Daniel Bell: The Coming of the Post-industrial Society. A Venture in Social Forecasting, 1973.[tilbage]

[7] Jf. W. E. Bijker, T.P. Huges & T. Pinch (eds.): The Social Construction of Technological Systems. New Directions in the Sociology and History of Technology, 1987. Både de metodiske og de teoretiske aspekter kunne naturligvis udbygges betydeligt, men er i denne fremstillingssammenhæng blot markeret for at give plads til udredningen af det konkrete genstandsområde. [tilbage]

[8] Se f.eks. Robert Niemanas: Aviserne og den teknologiske udvikling, Rapport udarbejdet for Statsministeriets Medieudvalg, 1995; og Massemedier og den teknologiske udvikling I. Radio og tv, Medieudvalget, Arbejdsgruppen om den teknologiske udvikling, 1995. [tilbage]

[9] Her taget fra Vaughan, 1993, p. 5. Her som i det følgende er oversættelserne mine egne. [tilbage]

[10] C. Nolan, Cablevision, nr. 6, 1993, p. 36. [tilbage]

[11] Jf. T. Feldman, 1991, p. 5. [tilbage]

[12] Cablevision, nr. 6, 1993, p. 35. [tilbage]

[13] Her refereret fra Multimedier i USA, der igen henviser til Business Week, Cover Story by Mark Landler, July 12., 1993. Begrebet trillion såvel som begrebet billion fungerer her - som ander steder i rapporten - i deres amerikanske betydninger og ikke i deres europæiske/danske. En billion svarer således til tusind millioner (109), hvad man på dansk almindeligvis betegner en milliard. Og en trillion svarer til en million millioner (1012), hvad der på dansk normalt kaldes en billion.[tilbage]

[14] Jf. Multimedier i USA, 1995, p. 2-4. [tilbage]

[15] Multimedier i USA, 1995, p. 2. [tilbage]

[16] Daniel L. Brenner: "In Search of the Multimedia Grail", Internettet, upaginert. [tilbage]

[17] Daniel L. Brenner: "In Search of the Multimedia Grail", Internettet, upaginert.[tilbage]

[18] Cablevision, nr. 6, 1993, p. 36. [tilbage]

[19] W. Echikson, interview med Bill Gates i Weekendavisen, d. 10.-16. marts 1995, p. 17. [tilbage]

[20] "The Quest for SMART TV", in: Cablevision, nr. 6, 1993, p. 35.[tilbage]

[21] Cablevision, nr. 6, 1993, p. 35. [tilbage]

[22] Cablevision, nr. 6, 1993, p. 36. [tilbage]

[23] Tele Danmark Årsberetning 1993, p. 29. [tilbage]

[24] "Notat vedr. teleliberalisering og mediepolitik", Kulturministeriet, 24. jan. 1995, p. 3. [tilbage]

[25]S. Hoffos: "Multimedia", in: The Multimedia Yearbook '95, 1995, p. 6.[tilbage]

[26] Tony Feldman: Multimedia in the 1990s, 1991, p. 6.[tilbage]

[27] Politiken, Computer, d. 23.2.95, p. 4. Antallet af sådanne definitioner er enormt, her er blot forsøgt gennem et lille udvalg at give et indtryk af, hvordan man typisk forsøger at afgrænse begrebet.[tilbage]

[28] Men til gengæld udelukker telemodellen, der ikke forudsætter integrerede udtryk.[tilbage]

[29] Eksemplerne er hentet fra M.D. Muries Multimedia Starter Kit, 1994, p. 8f.[tilbage]

[30] Se f.eks. Vaughan, 1993 p. xix; og Dybkær-Christensen, 1994, upagineret. [tilbage]

[31] Gunnar Listøl, 1993, p. 263. [tilbage]

[32] Vaughan, 1993, p. 35. [tilbage]

[33] The Information Workstation Group: Micro Multimedia 1990, her citeret fra T. Feldman, 1991, p. 4. [tilbage]

[34] Jf. Vaughan, 1993, p. 8. [tilbage]

[35] T. Feldman: Multimedia in the 1990s, 1991, p. 8. Og Feldman går videre med at pointere, at interaktionen altid er prædetermineret af programmet og dermed af systemdesigneren: "Although interactivity of this kind places some control over access and outcome in the hands of the user, the degree of control is strictly limited by the computer software providing the interactivity. The software determines how many crossroads there are, where they are located and how many options are offered by each of them. All possible pathways are therefore defined by the design of the software. The user simply selects available options based on what the user wants to get out of the system", p.8. [tilbage]

[36] Miller, 1988, her citeret fra C. Toscan, 1995, p. 5, som jeg bl.a. har ladet mig inspirere af i dette afsnit. [tilbage]

[37] Vaughan, 1993, p.3 [tilbage]

[38]Står for World Wide Web, jfr. nedenfor. [tilbage]

[39] Definitionen er hentet fra J. Jeffcoate, Ovum Ltd.: "Interactive TV", in: The Multimedia Yearbook '95, 1995, p. 79, ligesom meget af det følgende trækker på denne kilde. Artiklen er baseret på Jeffcoate & Matthews: Interactive Television: the Market Opportunity, en rapport om markedet for interaktiv TV, publiseret af Ovum Ltd., 1994.[tilbage]

[40] Punkterne er overtaget fra Jeffcoate, 1995, p. 80. [tilbage]

[41] Oplysningerne er hentet fra Wilson, 1995, p. 89-90. [tilbage]

[42] "The Birth of Interactive TV" var f.eks. overskriften på den artikel, der i Multimedia Monitor anmeldte begienheden, januar 1995. Artikel var forfattet af John Latta. [tilbage]

[43] "Kort over det danske multimedie-landskab", in:AudioVisuelle Media, nr. 1, 1995, p. 12-3. Opgørelsen og tallene er dog behæftet med overordentlig store usikkerheder og mangler, og er her kun refereret for at give et omtrentligt billede af platformenes relative udbredelse. [tilbage]

[44] Frands Mortensen har en parallel pointe, når han i Public Service i Informationssamfundet? taler om "en kraftig underfinansiering af TV-udbuddet", der resulterer i, at "mange af de nye aktører ikke har råd til at producere eller lade producere nye programmer. De må købe billigt og oftest købe programmer, der har været eller vil blive udsendt på konkurrerende kanaler (flere gange). Resultatet er, at kvaliteten på lokal-TV og satellit-TV er meget dårlig, hvorfor forbruget også er beskedent", 1994, p. 8. [tilbage]

[45] P.V.W. Dodds: "Television and Computers", in: The Multimedia Yearbook '95, 1995, som dette afsnit både trækker pointer og formuleringer fra. [tilbage]

[46] Daniel L. Brenner: "In Search of the Multimedia Grail", upagineret, Internet. [tilbage]

[47] Daniel L. Brenner: "In Search of the Multimedia Grail", upagineret, Internet. [tilbage]

[48] Som det eksempelvis var tilfældet med CD-ROMen. [tilbage]

[49] P.V.W. Dodds, 1995, p. 72. [tilbage]

[50] Se her f.eks. Newsweek, d. 31.5.1993, p. 37. [tilbage]

[51] I en artikel af samme navn af Ben Keen i The Multimedia Yearbook '95, 1995, som det følgende trækker på.[tilbage]

[52] B. Keen, 1995, p. 97. [tilbage]

[53] Af bl.a. P. Dodds, 1995, p. 70. [tilbage]

[54] AudioVisuelle Media, nr. 1, januar 1995, p. 12-3. Skemaet er dog langt fra komplet i.f.t. det samlede danske multimediemiljø. I juni-nummeret af AudioVisuelle Media bringes et nyt oversigtskort, hvor der imidlertid kun opregnes godt 20 producenter under multimedia-kategorien. [tilbage]

[55] Jf. ComputerWorld nr. 22, d. 9.6.1995, p. 18. [tilbage]

[56] Looms 1995 p. 122. [tilbage]

[57] Opstillingens fire første punkter er overtaget fra J. Jeffcoate, 1995, p. 82. [tilbage]

[58] Se: Massemedier og den teknologiske udvikling I. Radio og tv. Medieudvalget, Arbejdsgruppen om den teknologiske udvikling, 1995. [tilbage]

[59] Punkterne er overtaget fra Jeffcoate, Ovum Ltd., 1995, p. 80-1. [tilbage]

[60] Jf. Jeffcoate, 1995, p. 81. [tilbage]

[61] Punkterne er overtaget fra Jeffcoate, 1995, p. 81. [tilbage]

[62] Overtaget fra Jeffcoate, 1995, p. 81. [tilbage]

[63] Her hentet fra Jeffcoate 1995, p. 81. [tilbage]

[64] Jf. Jeffcoate, p. 81-2 [tilbage]

[65] Punkterne er delvist overtaget fra Jeffcoate, 1995, p. 82. [tilbage]

[66] Newsweek, d. 31. maj, 1993, p. 37. [tilbage]

[67] Udenrigsministeriet: Multimedia i USA, 1995, p. 54.[tilbage]

[68] Citeret fra indslag i TV-avisen, d. 6.2.95. [tilbage]

[69] Her citeret fra ComputerWorld nr. 22, d.9.6.95, p. 18.[tilbage]

[70] Citeret fra ComputerWorld nr. 22, d.9.6.95, p. 19.[tilbage]

[71] Her taget fra W.J. Comcowich, in: Multimedia Monitor, Oct. 1994, p. 20.[tilbage]

[72] Jf. S. Hoffos, 1995, p. 18. [tilbage]

[73] SIMBA Information er et amerikansk baseret analyseinstitut, der bl.a. udgiver den årlige rapport: The Economics of Multimedia Title Publishing. [tilbage]

[74] Larry Jordan, præsident for Multimedia Marketing of Agoura, Cal., oplysningerne her hentet fra O'Reilly: "The Economics of Multimedia Publishing", 1995. [tilbage]

[75] Tallene stammer fra ComputerWorld, nr. 22, d. 9.6.1995, p. 18. [tilbage]

[76] Ifølge TV-avisens indslag om multimedier d. 6.2.95.[tilbage]

[77] Oplysningen er hentet fra O'Reilly, 1995, p. 75. [tilbage]

[78] CD-ROM katalog '95 fra Compact Data, Danmarks største distributør af CD-ROM. Ifølge et interview med adm. direktør Erling Siverts er opgørelsen baseret på de udgivne titler, firmaet har kendskab til, hvorfor den ikke gør krav på at være fuldt dækkende. Andre steder opereres der dog nogenlunde sammenligneligt med et totaltal på omkring 8.000 udgivne titler, ultimo 1994. [tilbage]

[79] Her taget fra Dybkjær-Christensen, 1994, Bilag 2: "Danmark i internationalt IT-perspektiv", upagineret. [tilbage]

[80] Jf. bl.a. T. Kjær: Ud på Internettet, 1995. [tilbage]

[81] Newsweek, d. 27.2.1995, p. 19. [tilbage]

[82] Blandt mange andre Telestyrelsens Blad Teletema, marts 1995, p. 7. [tilbage]

[83] Oplysningen stammer fra T. Kjær: Ud på Internettet, 1995, p. 45. [tilbage]

[84] J. Ayre The Multimedia Yearbook '95, 1995, p. 4. [tilbage]

[85] A. Daum, 1995, p. 78. Hermed ikke sagt, at Internettet er irrelevant eller uvigtigt at beskæftige sig med - det har blot ikke nødvendigvis noget med multimedier at gøre. Set fra et overordnet samfundsmæssigt og kulturelt perspektiv kan man imidlertid nok hævde, at fænomener som Internettet og computer-mediated-communication udgør en i udbredelse langt mere omfattende og i tidsperspektiv langt mere påtrængende problematik end multimedier. Computeren er nemlig ved at udvikle sig til et kommunikationsmiddel på lige fod med de allerede kendte og synes i denne proces at få afgørende indflydelse på de ældre mediers roller såvel som på hele medielandskabet. [tilbage]

[86] Skemaet er udarbejdet på grundlag af oplysninger fra J. M. Harris: "Online in America", 1995, p. 93ff. Oplysningerne om priser er dog taget fra Michael Meyer: "The 'On-Line' War Heats Up", Newsweek, 28. marts 1994 (undtagen prisen for eWorld, der stammer fra førstnævnte kilde). [tilbage]

[87] BBSs er også en art online tjenester, men ofte mindre og drevet af tidsskrifter, computerfirmaer, aviser eller privatpersoner. Størsteparten af disse er heller ikke en del af Internettet, men derimod en enkeltstående PC, man via direct dial kontakter over telefonnettet. De skal derfor ikke afhandles her. [tilbage]

[88] Til belysning af dette punkt se Robert Neimanas: Aviserne og den teknologiske udvikling. Rapport udarbejdet for Statsministeriets Medieudvalg, Statsministeriet 1995. [tilbage]

[89] Ifølge Telestyrelsens blad Teletema, marts 1995. p. 7.[tilbage]

[90] Se Massemedier og den teknologiske udvikling I. Radio og tv, Medieudvalget, Arbejdsgruppen om den teknologiske udvikling, 1995. [tilbage]

[91] Opgivelserne er ca.-tal og stammer fra repræsentanter for FDA.[tilbage]

[92] Efter J.C. Gale, Information Workstation Group, 1995, p. 85. Skemaet er blevet til i konteksten af 'business-to-business'-services, men har dog også mere almen karakter.[tilbage]

[93] Her taget fra opsummeringen af rapporten i T. O'Reilly, SIMBA Information, 1995, p.74.[tilbage]

[94] Her overtaget fra T. O'Reilly, SIMBA Information, 1995, p. 75.[tilbage]

[95] Tallene stammer fra V.L. Reeve, Multimedia Monitor, nov. 1994, p. 17.[tilbage]

[96] Wired , 12. dec. 1994, "The future of CDs", p. 60.[tilbage]

[97] Oplysningerne om CD-R baserer sig på Jan Skøt Petersen: "Nu kan du selv skrive en CD-skive", in: Datatid, nr. 7/8, juli/august, 1995. [tilbage]

[98] Newsweek, 12. dec., 1994, p. 36. [tilbage]

[99] Wired , 12. dec. 1994, "The future of CDs", p. 60.[tilbage]

[100] W. Echikson, interview med Bill Gates i Weekendavisen, d. 10.-16. marts 1995, p. 17. [tilbage]

[101] Multimedier i USA, 1995, p. 9-10. [tilbage]

[102] W. Echikson, interview med Bill Gates i Weekendavisen, d. 10.-16. marts 1995, p. 17. [tilbage]

[103] V.L. Reeve, 1994, p. 20. [tilbage]

[104] R. Wilson, 1995, p. 90. [tilbage]

[105] V.L. Reeve, 1994, p. 20. [tilbage]

[106] Her citeret fra C. Toscan, 1995, p. 43, der igen citerer fra Howard Rheingold, 1994, p. 80. [tilbage]

[107]Her lånt fra C. Toscan, 1995, p. 43. [tilbage]

[108] Tallene er hentet fra J. M. Harris: "Online in America", 1995, p. 93.[tilbage]

[109] Jf. "Tillæg nr. 3 til den politiske aftale om telestrukturen (liberalisering pr. 1. juli 1995)", Forskningsministeren, d.6. april 1995, samt diverse notater og udkast fra forsknings- og kulturministeriet: "Notat vedr. teleliberalisering og mediepolitik", Kulturministeriet, d. 24. jan., 1994; "Notat om trin 2 - etablering af fuld konkurrence inden for telesektoren", Forskningsministeriet, d. 6. feb. 1995; "Udkast af 6. februar 1995. Tillæg nr. 3 til den politiske aftale om telestrukturen (liberalisering pr. 1. juli 1995)", Forskningsministeren, feb. 1995. [tilbage]

[110]Hvor den samme film sendes igen og igen tidsforskudt på flere kanaler, så forbrugere efter bestilling kun behøver at vente et kort øjeblik for at se filmen.[tilbage]

[111] "Notat vedr. teleliberalisering og mediepolitik", Kulturministeriet, d. 24. januar 1995. Det skal dog bemærkes, at Kulturministeriets 'multimedie'-begreb i visse sammenhænge blot betyder, at det samme fysiske net både frembærer teletjenester og TV-tjenester, jf. p. 3. [tilbage]

[112] Oplysningerne er bl.a. hentet fra "Begrundet ansøgning: Gistrup Net-2000 - et InformationsTeknologisk laboratorium" af den 27. april 1995, "Referat af 1. møde i FUR", d.17. marts 1995 samt (udkast til) notatet "FUR: Pilotforsøg i Gistrup Antenneforenings kabel-net", d. 2. april 1995.[tilbage]

[113] Oplysningerne stammer væsentligst fra Allan Brauer: "Det intelligente fjernsyn", i: Tech Nu, Berlinske Tidende, d. 4. juli 1995, samt indslag om TVterminalen i TV-avisen d. 19.7.95. [tilbage]

[114] P.O. Looms (Drive, DRs interaktive medieenhed): "Denmark", in: The Multimedia Yearbook '95, p. 124. [tilbage]

[115] Danmarks Statistik. [tilbage]

[116] IDC Scandinavia. En undersøgelse fra SONAR/Jyllandsposten angiver, at halvdelen af alle solgte PCere havnede i private hjem.[tilbage]

[117] Oplysningen stammer fra et indslag om multimedier i TV-avisen d.6.2.95, jf. Looms 1995 p. 122. [tilbage]

[118] Her taget fra Info-samfundet år 2000, bilag 2, "Danmark i internationalt IT-perspektiv", uden paginering.[tilbage]

[119] Her hentet fra Info-samfundet år 2000, bilag 2, "Danmark i internationalt IT-perspektiv", uden paginering. Der er ikke tilsvarende tal for USA. [tilbage]

[120] Det skal her bemærkes, at dette og de efterfølgende tal både dækker PCere, der ejes af en i husstanden, og PCere, der er udlånt af f.eks. en arbejdsgiver. [tilbage]

[121] Tallene er hentet fra ComputerWorld, nr. 22, d. 9.6.95, p. 18-9. Som det ses, er der betydelig forskel på opgørelsen fra Sonar og fra IDC, hvilket delvis kan forklares ved, at IDCs opgørelse er af senere dato. [tilbage]

[122] Hvad specielt laserdiscs angår, skriver P.O. Looms: "The consensus of manufactures is that there are probably no more than 1500 interactive LaserDisc systems in Denmark ... Pioneer and Sony now dominate the market. The proportion of dual-standard PAL/NTSC players is high and rising, largely due to the greater availability of educational, training and entertainment titles in the North American NTSC format" (1995, p. 123).[tilbage]

[123] Jf. også A. Daums konklusion i "Multimedia in the Home", 1995, p. 77. [tilbage]

[124] Tallene er hentet fra The Multimedia Yearbook '95, 1995, p. 104. [tilbage]

[125] Tallene er hentet fra O'Reilly, SIMBA Information, 1995, p. 74. I foråret 1995 er der kommet et CD-ROM-drev med 6-dobbelt-hastighed på markedet under navnet 6Plex. Til forskel fra det 4-dobbeltes 600 kb. pr. sek. kan det 6-dobbelte overføre 900 kb. pr. sek. Prisen ligger omkring 6.000 kr. Se ComputerWorld, nr. 8, 24. feb. 1995.[tilbage]

[126] Jf. Dybkjær-Christensen, 1994, bilag 26: "Husstanden og IT i år 2000", upagineret. [tilbage]

[127] ComputerWorld Privat, d. 24.3.95. [tilbage]

[128]Jf. f.eks. Dybkjær-Christensen, 1994, og Fra Vision til Handling, 1995.[tilbage]

[129] Her hentet fra A. Daum, 1995, p. 77. [tilbage]

[130] INTECO har specialiseret sig i undersøgelses-baserede analyser af forretnings- og forbruger-markeder for teknologi-baserede produkter og tjenester. Dette afsnit løfter pointer og formuleringer fra A. Daum, INTECO Corporation: "Multimedia in the Home", 1995, 76 ff.[tilbage]

[131] Jf. A. Daum, 1995, p. 76-7. [tilbage]

[132] Punkterne er overtaget fra Jeffcoate, Ovum Ltd., 1995, p. 79.[tilbage]

[133] Her taget fra Jeffcoate, Ovum Ltd., 1995, p. 80. [tilbage]

[134] Punkterne er overtaget fra Jeffcoate, Ovum Ltd., p. 80.[tilbage]

[135] Jf. Jeffcoate, Ovum Ltd., 1995, p. 81. [tilbage]

[136] Se her også Frands Mortensen, 1994, for et tilsvarende synspunkt, når han skriver: "Pointen er nu, at fritidslivet for de fleste danskere kun i ringe grad indeholder tilstrækkeligt med overskud inden for hver af de fire nødvendige faktorer (behov, penge, uddannelse, tid) til at Informationssamfundet kan realiseres", p. 6-7. Og Daniel L. Brenner har en lignende pointe, når han skriver: "... one has to wonder how many more hours in the day there can be for multimedia in addition to all the other demands made by leisure time pursuits ... Add interactive information services to TV watching time, and multimedia will have to either displace something in the scheduel or meals will get cut even shorter - faster fast food. Since there is a natural minimum time to microwave a ... meal, mealtime cannot be cut much more", upagineret, Internettet.[tilbage]

[137] A. Daum, INTECO Corporation, 1995, p. 77-8. [tilbage][tilbage]

[138] Her taget fra T. O'Reilly, SIMBA Information, 1995, p. 74.[tilbage]

[139] Tallene er her hentet fra The Multimedia Yearbook '95, 1995, p. 104. [tilbage]

[140] Her taget fra Multimedia i USA, Udenrigsministeriet, 1995, p. 40, der igen refererer til New York Times: "Home Software's Treasure Hunt", 28. dec., 1993. Disse tal er således relativt gamle.[tilbage]

[141] Her taget fra A. Daum, INTECO Corporation, 1995, p. 78. Grunden til, at disse tal er noget mindre end de ovenstående, er, at de baseres på installerede CD-ROM-drev i private hjem. Alligevel må man sige, at der er betydelige divergenser såvel for de aktuelle tal som for fremskrivningerne. [tilbage]

[142] ComputerWorld Privat, d. 24. marts, 1995, p.6, interview med Claus Leinøe fra analyseinstituttet IDC.[tilbage]

[143] Tallet stammer fra et indslag om multimedier i TV-avisen d.6.2.95 og må givetvis omfatte både private og professionelle PC'ere med CD-ROM.[tilbage]

[144] Tallene er taget fra T. O'Reilly, SIMBA Information, 1995, p. 74.[tilbage]

[145] A. Daum, INTECO Corporation, 1995, p. 78. [tilbage]

[146] A. Daum, INTECO Corporation, 1995, p. 78. [tilbage]

[147] T. O'Reilly, SIMBA Information, 1995, p. 74-75. [tilbage]

[148] Newsweek, 31. maj, 1993, p. 37. [tilbage]

[149] Hvor CD-konsollen - skal det retfærdigvis siges - indgår som den tredie og svageste modspiller. [tilbage]

[150] Cablevision 6, 1993, p. 38. [tilbage]

[151] Uddrag fra IBMs homepage "Interactive Television" på World Wide Web. [tilbage]

[152] Frands Mortensen: Foredrag på FDA's Landsmøde d. 22.4.1995, her citeret efter stikordsmanus.[tilbage]

[153] Interview i The Multimedia Yearbook '95, p. 41.[tilbage]

[154] "From Prime Time to My Time", Feb. 12, 1994, her citeret fra Daniel L. Brenner: "In Search of the Multimedia Grail", upagineret, Internettet. [tilbage]

[155] Newsweek, 31. may, 1993, p.37. [tilbage]

[156] John Heilemann: "What If They're Right?", in: Economist, Feb. 12. 1994, her citeret fra Daniel L. Brenner: "In Search of the Multimedia Grail", upagineret, Internettet[tilbage]

[157] Dvs. en figur, der består af to modstridende begreber, f.eks. 'larmende tavshed'. Evan I. Schwartz: "People are supposed to pay for this stuff?", in: Wired, July 1995, p.151-2 og 191.[tilbage]

[158] Newsweek, 31. may, 1993, p.37. [tilbage]

[159] J. Latta, 1995, 17. [tilbage]

[160] J. Latta, 1995, p. 21. [tilbage]

[161] Skemaet har bl.a. ladet sig inspirere af Peter Petersens indlæg ved Teleteknisk Selskabs seminar: 'Den nye multimedieverden', og af Frands Mortensens oplæg på FDA's Landsmøde d. 22.4.1995.[tilbage]

[162] Se R. Niemanas: Aviserne og den teknologiske udvikling, Rapport udarbejdet for Statsministeriets Medieudvalg, 1995 [tilbage]

[163] Jf. J.C. Gale, Information Workstation Group, 1995, p. 87.[tilbage]

[164] Skemaet er hentet fra J.C. Gale, Information Workstation Group, 1995, p. 84.[tilbage]

[165] Rapporteret i "Demand for Multi Media in Large Business", in Newmedia, October 1994, p. 48-59, oplysningerne her taget fra Multimedier i USA, 1995, p. 21f. [tilbage]

[166]Udenrigsministeriet: Multimedia i USA, 1995, p. 21.[tilbage]

[167] "Who's Using Multimedia", in: Newmedia, Oct. 1994, p.48-58, her taget fra Multimedia i USA, 1995, p. 22.[tilbage]

[168] Her citeret fra T. Clarke, 1995, p. 91. [tilbage]

[169] Punkterne er delvist overtaget fra T. Clarke, 1995, p. 91.[tilbage]

[170] T. Clarke, 1995, p. 91. [tilbage]

[171] Med samme titel som projektet: CD-ROM Fremtidens informationsværktøj. [tilbage]

[172] Citeret fra projektbeskrivelsen: "Det virtuelle bibliotek", dublikat. [tilbage]

[173] Oplysningerne stammer fra "Silkeborg Bibliotek C.V.", dublikat, og "Det virtuelle bibliotek", projektbeskrivelse.[tilbage]

[174] Fra vision til handling, Forskningsministeriet, marts 1995, politik 16 & 17.[tilbage]

[175] I det mindste indtil for nylig, jf. neden for. [tilbage]

[176] Jf. "Game Wars", in Newsweek, 12. dec., 1994 p. 32. [tilbage]

[177] "From Prime Time to My Time", in: The Economist, Feb. 12., 1994, her refereret fra Daniel L. Brenner: "In Search of the Multimedia Grail", upagineret, Internettet. [tilbage]

[178] Tallene stammer fra V.L. Reeve, Multimedia Monitor, nov. 1994, p. 17. [tilbage]

[179] Newsweek, 12. dec., 1994, p. 35 [tilbage]

[180] Chris Noland, Cablevision 20. feb. 1995, p. 22. [tilbage]

[181] "Game Wars", in Newsweek, 12. dec. 1994, p. 33.[tilbage]

[182] Viggo Bækgaard, FDA-Orientering, nr. 1, 1995, p. 3.[tilbage]

[183] Oplysningerne om rating-systemerne baserer sig primært på Mark Frankel: "Warning: This Story Depicts Digital Violence", in: Newsweek, 12., dec. 1994, p. 34. [tilbage]

[184] Eksemplet er hentet fra Steven Levy, 1995, p. 13-4. [tilbage]

[185] Jf. f.eks. Bangemann-rapporten. [tilbage]

[186] Jf. Udenrigsministeriet: Multimedier i USA , 1995, p. 9-10 & 49.[tilbage]

[187] Daniel L. Brenner: "In Search of the Multimedia Grail", upagineret, Internet. [tilbage]

[188] Daniel L Brenner: "In Search of the Multimedia Grail", upagineret, Internet. [tilbage]

[189] W. Echikson, interview med Bill Gates i Weekendavisen, d. 10.-16. marts 1995, p. 17. [tilbage]

[190] Ovenstående punkter trækker bl.a. på Wilson, 1995, p. 88ff. Vedr. ophavsretten se også ComputerWorld, nr. 22, d. 9.7.95, p. 27-8. [tilbage]

[191] Jf. J.C. Johansen & C. Sølvsteen, Politiken/Computer d. 23.2.1995, p. 7. [tilbage]

[192] Jf. ComputerWorld, nr. 8, 24. feb. 1995. [tilbage]

[193] For en mere udførlig diskussion af problematikken omkring datasikkerhed, kryptering, statslig regulering m.m. se f.eks. Ole Grünbaum: Computer Visioner, 1995, p. 8 ff. [tilbage]

[194] Jf. P. McGrath: "Info 'Snooper-Highway", in: Newsweek, d. 27.2.95, p. 37. [tilbage]

[195] R. Wilson, 1995, p. 89. [tilbage]

[196] Der har ikke været mulighed for at krydschecke disse oplysninger.[tilbage]

[197] R. Wilson, 1995, p. 88. [tilbage]

[198] Hvordan man omvendt ved hjælp af informationsteknologi kan underminere magten, er de mexikanske zapatistas måske det mest aktuelle eksempel på. Jf. Russel Watson: "When Words Are The Best Weapon", in: Newsweek d. 27.2.95.[tilbage]

[199] S. Levy, 1995, p. 17. [tilbage]

[200] Ovenstående tematiseringer trækker væsentligst på S. Levy, 1995, p. 12ff. [tilbage]