Jens F. Jensen:
Multimedier og Teknologiudvikling

Rapport
Udgivet af Medieudvalget
Statsministeriet
August 1995


Indholdsfortegnelse

1. Indledning

2. Indledende begrebsafklaringer

2.1 Hvad er Multimedier?
2.2 Hvad er Hypertekst?
2.3 Hvad er Hypermedier?
2.4 Hvad er interaktive medier?
2.5 Multimedier, hypermedier, interaktive medier
3. Produktion

3.1 Det aktuelle billede
3.1.1 Interaktivt TV
3.1.2 MultimediePCen
3.1.3 Aktørerne

3.2 Fremskrevne udviklingsperspektiver
3.2.1 Interaktivt TV
3.2.2 MultimediePCen

4. Distribution

4.1 Det aktuelle billede
4.1.1 Stand alone-multimedier
4.1.2 Netværksbaserede multimedier
4.1.3 Sammenligning

4.2 Fremskrevne udviklingsperspektiver
4.2.1 Stand alone-multimedier
4.2.2 Netværksbaserede multimedia

5. Konsumtion

5.1 Det aktuelle billede
5.1.1 TVs aktuelle penetrering
5.1.2 Computerens aktuelle penetrering

5.2 Fremskrevne udviklingsperspektiver
5.2.1 Interaktivt TV
5.2.2 MultimediePCen
5.2.3 CDkonsollen
5.2.4 Opsamling: Interaktivt TV, MultimediePC & CDkonsol
5.2.5 TV versus PC, ITV versus MPC

6. Andre nuværende og fremtidige anvendelsesområder

6.1 Multimedier og business
6.2 Multimedier og markedet
6.3 Multimedier og biblioteker
6.4 Multimedier og games
7. Multimediateknologi og samfund

7.1 Reguleringer af computer- og multimedie-området
7.2 Computerteknologiens samfundsmæssige konsekvenser

Resumé

Noter

Litteraturliste

Bilag


xdgf