Betænkning om journalistisk efter- og videreuddannelse

Medieudvalgets betænkning nr. 1, 1995
Betænkning nr. 1294.
Indholdsfortegnelse:

Indledning: Kommissorium og arbejdsgruppens sammensætning

1. Området journalistisk efter- og videreuddannelse

2. Journalistik og medier i informationssamfundet

3. Den nuværende ordning

4. Behov for efter- og videreuddannelse

5. Kilder til inspiration for en nyordning

6. Forslag til aktiviteter i en nyordning

7. Indstilling om en nyordning for efter- og videreuddannelse
Anbefalinger vedr. en nyordning for journalistisk efter- og videreuddannelse

8. Efter- og videreuddannelsens økonomi

9. Sammenfatning

Bilag :

Bilag 1: Ole E. Andersen, Behov for journalistisk efter- og videreuddannelse (januar 1995) - et resumé af rapport til Medieudvalget

Bilag 2: Fortegnelse over medlemmer af Medieudvalget og sekretariat
xdgf