Robert Neimanas: Aviserne og den teknologiske udvikling

Rapport
Udgivet af Medieudvalget
Statsministeriet
1995


Indholdsfortegnelse:


Indledning

Produktion

1. Produktion af den trykte avis
1.1. Status og udvikling på kort sigt
1.1.1. Indledning
1.1.2. Elektronisk helsidesudformning
1.1.3. Informationsindsamling
1.1.4. Prepress
1.2. Udvikling på længere sigt

2. Produktion af elektroniske dagbladsprodukter
2.1. Status
2.1.1. Indledning
2.1.2. Politiken
2.1.3. De Berlingske Dagblade (Berlingske Tidende, B.T. og Weekendavisen)
2.1.4. Jyllands-Posten
2.1.5. Børsen
2.1.6. Ritzaus Bureau
2.1.7. Det Fri Aktuelt
2.2. Udviklingen på kort sigt
2.2.1. Indledning
2.2.2. Den historiske udvikling
2.2.3. Generelle udviklingstendenser
2.2.4. Konkrete udviklingstendenser
2.2.5. Diatel
2.2.6. Børsens erhvervsøkonomiske database
2.2.7. Arbejderbevægelsens Mediearkiv (AMA)
2.2.8. Andre udviklingstendenser og -muligheder
2.3. Udviklingen på længere sigt
2.3.1. Indledning
2.3.2. Den elektroniske avis
2.3.3. Databasestruktur- og teknik
2.3.4. Indholdet af den elektroniske avis
2.3.5. Udformning
2.3.6. Den nye journalist

Distribution

3. Distribution af den trykte avis
3.1. Status
3.1.1. Indledning
3.1.2. Løssalg
3.1.3. Abonnementssalg
3.2. Udviklingen for den trykte avis

4. Distribution af elektroniske dagbladsprodukter
4.1. Status
4.2. Udviklingen på kort sigt
4.2.1. Teleinfrastruktur
4.2.2. CD-ROM
4.2.3. Internet
4.2.4. Microsoft Networks og andre netværk
4.2.5. Tekst-tv
4.3. Udviklingen på længere sigt
4.3.1. Indledning
4.3.2. Online-distribution
4.3.3. Bærbare produkter

Forbruger- og modtageforhold

5. Forbruger- og modtageforhold for den trykte avis
5.1. Status
5.2. Udvikling
5.2.1. Indledning
5.2.2. Individuel tilpasning
5.2.3. Aktualitet

6. Forbruger- og modtageforhold for elektroniske dagbladsprodukter
6.1. Status
6.2. Udviklingen på kort sigt
6.2.1. Computernetværk og online-forbindelser
6.2.2. CD-ROM-udvikling
6.3. Udviklingen på længere sigt
6.3.1. Indledning
6.3.2. "The Tablet"
6.3.3. "Newsbox"
6.3.4. Den personlige avis

Kildeliste