Følgende betænkninger og rapporter er tilgængelige:


Betænkninger: Rapporter:

Betænkningerne og rapporterne kan også købes hos boghandleren eller hos:
Statens Information, INFOservice
Postbox 1103
1009 København K
Tlf: 33 37 92 28, Fax: 33 37 92 99