Indledning

Den foreliggende rapport er et forsøg på at gøre status over radioen som public service medie i Danmark her midt i 90'erne, at drøfte hvilke problemer den måtte have, og hvilke betingelser der må være tilstede for at public service radio fortsat kan fungere som et væsentligt element i det samlede mediebillede.

Efter en kort historisk optakt giver rapporten et bud på hvad man kan forstå ved moderne public service radio. Derefter beskrives radioens nuværende situation på et nationalt, et regionalt og et lokalt niveau, og en række problemfelter på de forskellige niveauer peges ud og drøftes. Diskussionen om radioens muligheder som public service medie i de kommende år tager udgangspunkt i den redegørelse som Danmarks Radio sendte ud i 1994 Danmarks Radio 1995 - 2005, og redegørelsens forslag om radioen drøftes. Rapporten diskuterer en række alternativer, og afsluttes med nogle konkluderende overvejelser

I beskrivelsen af det moderne public service begreb for radio trækker fremstillingen navnlig på Henrik Søndergaards rapport til Medieudvalget, og hvad angår lokalradio støtter fremstillingen sig til Per Jauert og Ole Prehns analyse af lokalradio og lokal-tv for Kulturministeriet. Jeg gerne rette en varm tak til Leif Lønsmann, udviklingschef for radio, Danmarks Radio og Helle Gudnitz fra Radioens Udviklingsenhed for en lang række værdifulde oplysninger om radioens situation i dag. Også tak til Danmarks Radios Bibliotek for hjælp til at finde relevant materiale.

Ib Poulsen, lektor, lic. phil.
Institut for Nordisk Filologi
Københavns Universitet
Njalsgade 80, 2300 Kbh. S
Tlf. 35 32 83 60
E-post: ibp@coco.ihi.ku.dk