Ib Poulsen: Radioen som public service medium

Rapport
Udgivet af Medieudvalget
Statsministeriet
1995


Indholdsfortegnelse:

Indledning

1. En historisk optakt

2. Moderne public service radio

3. Status i midten af 90'erne
3.1. Dækning
3.2. Danmarks Radio
3.3. Lokalradio og udenlandsk radio
3.4. Hvem lytter til hvad?

4. "Den ny radio"
4.1. Lyttermål
4.2. Program 1
4.3. P2musik
4.4. P3
4.5. Danmarkskanalen
4.6. Radioavisen

5. Lokalradioerne
5.1. Fem typer
5.2. Lokalradioer og public service

6. Diskussion
6.1. Problemfelter

7. DRs bud på fremtiden

8. Vurdering af planen

9. Andre muligheder
9.1. Alternativ 1: En landsdækkende kommerciel kanal
9.2. Alternativ 2: Færre restriktioner for lokalradioerne
9.3. Alternativ 3: Radio a la TV2

Litteratur