Fodnoter

1. Jf Henrik Søndergaard:Public service i dansk fjernsyn, 1995:4ff [tilbage]

2. Jf. Betænkning om dansk mediepolitik, 1985:114 [tilbage]

3. Jf. The Public Service Idea in British Broadcasting [tilbage]

4. Jf. The Media in a Democratic Society, dec. 1994 [tilbage]

5. Jf. Søndergaard op. cit. s. 49ff [tilbage]

6. Jf. DRåben nr. 22/1995 [tilbage]

7. Jf Kagan's European Radio 1993. Målemetoderne er dog ikke identiske i de forskellige lande, og det indebærer mindre udsving. [tilbage]

8. Jf En radio och tv i almänhetens tjänst!, 1994, p 11. [tilbage]

9. Jf Her er radioen, DR 1994 [tilbage]

10. De anførte tal er for hverdage. Dækningen lørdage og søndage er noget lavere, i gennemsnit op mod 1/4 lavere og med forskydninger til fordel for især P2 Musik (fra 2-3% til op mod 10%) [tilbage]

11. Jf Jauert og Prehn 1995, s. 28 [tilbage]

12. Jf. Leif Lønsmann: Radioens arbejde med public service regnskaber. Notat, august 1993. [tilbage]

13. Jf. DR programpolitik. - Et redskab til dialog om programaktiviteten, maj 1995 [tilbage]

14. Jf. Her er radioen op.cit. [tilbage]

15. Jf. Lytterundersøgelse, tidsserier 1992, 1993 og 1994. Danmarks Radio, Radioens Udviklingsenhed, Medieforskningen 1995 [tilbage]

16. Jf Lytterundersøgelse, tidsserier 1992, 1993 og 1994. Danmarks Radio, Radioens Udviklingsenhed, Medieforskningen 1995 [tilbage]

17. Jf. Erik Nordahl Svendsen (red): Medieforskning i Danmarks Radio 1985, s.123 [tilbage]

18. Jf 'Fremtidens radioudbud', notat af Leif Lønsmann, udviklingschef DR- Radio, august 1994. [tilbage]

19. Per Jauert og Ole Prehn: Lokalradio og lokal-tv. Nu og i fremtiden. Kulturministeriet 1995. [tilbage]

20. Jf. Anne Tortzen: Unge, musik og radio i Medie Kultur 18/1992[tilbage]

21. Indsamlingen blev foretaget af cand. mag. Henriette Lund, januar 1995[tilbage]

22. Desværre viste det sig umuligt trods gentagne henvendelser overhovedet at få noget materiale fra de københavnske kanaler "Voice" og "Københavnerkanalen".[tilbage]

23. Jf. oplysninger i Radio-tv håndbogen, 1994[tilbage]

24. Jf. DRåben 22/1995 [tilbage]

25. Jf. DRåben nr. 15/1991, s. 9 [tilbage]

26. Jf Ib Poulsen: Radioavisens forståelighed. DR forskningsrapport 2B/1988 og Ib Poulsen: Uge 39 - en eksperimentaluge på Radioavisen. DR forskningsrapport 2B/1992 [tilbage]

27. Jf Kagan's 1993:112 [tilbage]

28. Jf. Sissel Lund, Nordicom-Information 4/1994. [tilbage]

29. Jf Roger Wallis, Nordicom-Information 1/1995 [tilbage]

30. Jf. Preben Sepstrup 1994. [tilbage]

31. Jf. Søndergaard, 1995 op. cit.[tilbage]