Litteraturliste

Bourdieu, Pierre (1984) Distinction, London: Routledge.

Dahl, Henrik (1995) "Nogle erfaringer med at operationalisere Bourdieu", MedieKultur 24.

DR Lytterundersøgelse 1994, Danmarks Radio 1A/95.

DR Lytterundersøgelser: "Tidsserier" 1992, 1993, 1994, Danmarks Radio, Radioens Udviklingsenhed.

Dansk Kultur- og Mediestatistik 1980-1992, Danmarks Statistik.

Drotner, Kirsten (1995) "Ungdomsmedier og kulturel identitet", Nordicom-Information, 1995/2.

Graber, Doris (1994) "Why Voters Fail Information Tests: Can the Hurdles Be Overcome?" Political Communication, vol. 11, pp. 331-346.

Hvem ser tv hvornår? DRs TV-Medieforskning 1994.

Jensen, K.B., Schrøder, K., Stampe, T., Søndergaard, H., Topsøe-Jensen, J. (1993) Når danskere ser tv, København: Samfundslitteratur.

Levevilkår i Danmark. Statistisk Oversigt 1992, Danmarks Statistik/Socialforskningsinstituttet.

Livingstone, S., Wober, M., Lunt, P. (1994) "Studio Audience Discussion Programmes: An Analysis of Viewers' Preferences and Involvement", European Journal of Communication, vol. 9, pp.355-379.

Lull, J. (1988) World Families Watch Television, London: Sage.

Mediernes betydning i hverdagen - forbrugernes syn på den daglige avis og de øvrige medier, Danske Dagblades Forening 1994.

Morley, D. (1986) Family Television, London: Comedia

Pedersen, O.K., m.fl. (1994) Demokratiets lette tilstand, København: Spektrum.

Postman, Neil (1985) Amusing Ourselves to Death, London: Methuen.

Reimer, B. (1993) "Senmoderna miljöer. Massmedier och organisationen av det privata och det offentliga", in Johan Fornäs m.fl., Ungdomar i skilda sfärer, Stockholm: Brutus Östlings Bokförlag Symposion.

Silverstone, R. (1994) Television and Everyday Life, London: Routledge.

TV-meter undersøgelsen i Danmark, månedsrapport for oktober 1994, Gallup 1994.