Om forfatteren:


Kim Schrøder er lektor ved Institut for Sprog og Kultur, Roskilde Universitetscenter. Har forsket i mediernes modtagere i Danmark, USA og England, både med henblik på generelle brugsaspekter og med henblik på konkrete programoplevelser. Igangværende forskning handler om reception af reklamer og public relations.

Denne rapport er udført i samarbejde med Søren Esben Hansen og Trein Møller, begge specialestuderende ved Roskilde Universitetscenter