Kim Schrøder: Danskerne og Medierne
- dagligdag og demokrati

Rapport
Udgivet af Medieudvalget
Statsministeriet
Juni 1995


Indholdsfortegnelse:

1. Indledning

2. Undersøgelsens væsentligste resultater

3. Undersøgelsens metode
3. 1. Rekruttering af informanter
3. 2. Dataindsamling
3. 3. Data-analyse

4. Samfundsborgerskab og medier
4. 1. Samfundsborgere: 4 typer
4. 2. Samfundsborgertype A: Velorienterede organisatorer
4. 3. Samfundsborgertype B: Velorienterede ikke organisatorisk aktive
4. 4. Samfundsborgertype C: Mindre velorienterede, organisatorisk aktive
4. 5. Samfundsborgertype D: Mindre velorienterede, ikke organisatorisk aktive
4. 6. Unge
4. 7. Samfundsborgertyperne og mediepolitikken

5. Danskernes brug af tv
5. 1. TV i multikanal-kulturen
5. 2. Fjernsynet og de daglige rutiner
5. 3. Danmarks Radio, TV2 og TV3
5. 4. Fire tv-seer-typer
5. 5. Fjernsynet, seerne og samfundet: diskussion

6. Medier og demokrati i Danmark

Litteraturliste

Appendiks 1 Husstandenes fordeling på Samfundsborgertyper og Mini-RISC-segmenter

Appendiks 2 30 korte husstandsprofiler