Forord

Tak

Medieudvalget har taget initiativ til og delvist finansieret arbejdet bag den oprindelige rapport, der ligger til grund for denne udgivelse. Jeg er taknemmelig over, at Medieudvalget yderligere tog initiativ til udarbejdelse og udgivelse af denne redigerede version.

Vilkår

Det oprindelige, mere omfattende manuskript blev udarbejdet til Medieudvalgets interne brug i januar-april 1995 og redigeret til den foreliggende udgave i september-oktober; altså midt i en mediepolitisk særdeles turbulent periode, hvor alle muligheder stod åbne i forhold til fremtidige mediepolitiske beslutninger. Tidspunktet er vigtigt for den generelle tilbageholdenhed i rapporten med vurderinger af den fremtidige udvikling og for dens orientering mod at kunne indgå som hjælperedskab til formulering af mediepolitiske mål for tv-landskabets udvikling i Danmark i forhold til det danske element i udbudet og forbruget af tv i Danmark.

Form

Rapporten forudsætter en vis indsigt i tv-mediets forhold og begrebsverden. Belært af bitter erfaring omkring dele af pressens påstande om, at mit bestyrelsesarbejde i DR måtte have påvirket det videnskabelige arbejde "Dansk tv i kulturpolitisk perspektiv" (Sepstrup, 1994b) har jeg følt mig presset til at prioritere troværdigheden og informationstætheden fremfor tilgængeligheden i den forskningsformidling, som denne rapport udgør.

Læsevejledning

Kapitel 1 er et resumé af de væsentligste aktuelle konklusioner og en kort beskrivelse af de enkelte kapitlers indhold. For at lette læsningen er der i teksten indlagt rammer, som den alment interesserede læser kan springe over uden at miste sammenhængen. Den meget interesserede læser kan læse hele teksten inklusive rammerne kontinuert. Rammerne er især anvendt til beregninger og dokumentation og andet omstændeligt stof.

Tulstrup, den 20.4.1995 og 18.10.95

Preben Sepstrup