Litteraturhenvisninger

Anshelm, Magnus(1994a): "Medier i världen", MedieNotiser, Nordcom-Sverige, Nr 2, s 7-83.

Anshelm, Magnus(1994b): "Nordisk medielandskap i förändring - jämförande statistik", MedieNotiser, Nordicom-Sverige, Nr 1, s 5-25.

Bentzon, Karl-Henrik m.fl.(1991): "Ligheder og forskelle. En sammenligning af DR og TV 2's programudbud, seertal og vurdering i 1990 ud fra et public service perspektiv", In Svendsen(red)(1991), s 16-59.

Bentzon, Karl-Henrik(1990): Transnationalisering af TV-udsendelser fra DR 1989-1990, notat, DR-Medieforskning. 3s. (Upubliceret).

Danmarks Statistik m.fl.(1993): Dansk kultur- og mediestatistik 1980-1992, Danmarks Statistik, København. 222 s.

Gallup(1991-94): Gallups Establishment rapporter fra de pågældende år.

Gallup(1994/årsrapport): Gallup TV-meter, årsrapport for 1994, udarbejdet af Gallup.

Hillve, Peter(1994) "Efter forskning kommer mätning - eller tvärtom?", Nordicom-Information, Nr. 4, s 23-36.

Hultén, Olof og Carin Nilsson(1994): Det svenska TV-utbudet 1987 och 1993. Undersökning av sändningstid och programkategorier. Arbetsrapport nr 41, Institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs Universitet. 35 s.

Hultén, Olof(1994): "Mångfald eller likriktning? Studier av Tvs utbud", Nordicom-Information, Nr. 4, s 9-22.

Jauert, Per og Ole Prehn(1995): Lokalradio og lokal-tv. Nu og i fremtiden, Kulturministeriet, København. 229 s.

Krüger, Udo Michael(1994): "Kleinere öffentlich-rechtliche und private Fernsehsender: Programmanalyse von 3sat, Eins Plus, Arte, Tele 5, Pro Sieben u.a. 1991 bis 1993", Media Perspektiven, nr 11, s 526-543.

Krüger, Udo Michael(1993): "Kontinuität und Wandel im Programmangebot. Programmstrukturelle Trends bei ARD, ZDF, Sat1 und RTL 1985 bis 1992", Media Perspektiven, nr 6, s 246-266.

Larsen, Peter(ed.)(1990): Import/Export: International Flow of Television Fiction, Reports & Papers on Mass Communication, No 104, UNESCO, Paris.

Lund, Sissel(1994): "Oppfyller public service kringkastingen sine forpliktelser?, Nordicom-Information, Nr. 4, s 37-44.

Media Perspektiven(1993): "Daten zur Mediensituation in Deutschland 1993", In Media Perspektiven: Basisdaten, Frankfurt. 85. s

Mortensen, Frands(1992): De elektroniske massemedier i Danmark år 2005, Undervisningsministeriet, København. 108 s.

Nielsen, Alexander, P.(1995): Statistik over programudbudet samt programforbruget fordelt på programtyper samt produktionshjemland for DR, TV 2 og TV3, Tabelværk fra TV-Medieforskningen, DR, København. 157 s. (Upubliceret).

Nielsen, Niels Aage og Erik Nordahl Svendsen(1993): "Ligheder og forskelle 1990-1991. DR og TV2 i et public service perspektiv", In Svendsen(red)(1993), s 19-42.

Sepstrup, Preben and Anyra Goonasekera(1994c): TV Transnationalization: Europe and Asia, UNESCO, Paris. 88 s.

Sepstrup, Preben(1987): "Udbud og forbrug af udenlandsk TV i Danmark", In Svendsen(1987), s, 105-114.

Sepstrup, Preben(1990): Transnationalization of Television in Western Europe. Academia Research Monograph 5, John Libbey, London etc. 132 s.

Sepstrup, Preben(1992): Transnationalization of Television in five European Countries - empirical description and test of methodology, UNESCO, Paris. 156 s.

Sepstrup, Preben(1993). Skitse til et planlægnings- og regnskabssystem for public service virksomheder med Danmarks Radios TV som eksempel. XI. Nordiske Massekommunikationsforskerkonference, Trondheim. 21 s.

Sepstrup, Preben(1994a) "Transnationalization of Television in Europe. A Study of Supply and Consumption in Five Countries", Nordicom-Information, nr 4, s 3-8.

Sepstrup, Preben(1994b): TV i kulturpolitisk perspektiv, 1954-94[23], KLIM. Århus, 397 s.

Svendsen, Erik Nordahl(red)(1987): Medieforskning i Danmarks Radio 1986, Forskningsrapport nr 4, DR, København. 175 s.

Svendsen, Erik Nordahl(red)(1991): Medieforskning i Danmarks Radio 1990, Forskningsrapport Nr. 1B/91, DR, København.

Svendsen, Erik Nordahl(red)(1993): Medieforskning i Danmarks Radio 1992, Forskningsrapport Nr. 4B/93, DR, København.