Preben Sepstrup: Udenlandsk TV - udenlandske TV-kanaler og TV-programmer i det danske medielandskab

Rapport
Udgivet af Medieudvalget
Statsministeriet
1995
Indholdsfortegnelse:

Forord
1. Resumé

2. Formål, afgrænsninger og disposition

3. Tv-landskabet
Begreber, definitioner

4. Udbudet af tv
Udenlandsk tv i hele tv-landskabet
Udenlandsk tv i den danske del af tv-landskabet
Udenlandsk tv i det offentlige udbud (DR og TV 2)
Programkategorier: offentlige danske kanaler
National oprindelse: offentlige danske kanaler
Private danske kanaler
Udenlandske kanaler
Sammenfatning af udenlandsk tv's rolle i tv-landskabet i 1994

5. Tv-forbruget
Udenlandske tv-kanaler i hele tv-forbruget
Udenlandsk tv i forbruget af offentlige kanaler
Udenlandsk tv i forbruget af private kanaler
Udenlandsk tv i satellit-seernes forbrug
Udenlansk tv og programkategorier: offentlige kanaler
Udenlandsk tv og national oprindelse: offentlige kanaler
Andet tv-forbrug
Udenlandsk tv's rolle i det samlede danske tv-forbrug: sammenfatning

6. Oversigt over og sammenligning mellem udenlandsk tv's rolle i udbud og forbrug af tv i 1994

7. Konsekvenser af et øget udbud af udenlandsk tv og vurdering af undersøgelsens resultater i mediepolitisk sammenhæng
Konsekvenser af et øget udbud af udenlandsk tv
Resultaternes relation til reguleringer og politiske mål
Mediepolitisk anvendelse: Opsamling og afrunding

Litteraturhenvisninger