Forord

Rapporten er skrevet i janauar og februar 1996. Det har kun været muligt, fordi alle, jeg inddrog i arbejdet, forstod betydningen af at reagere hurtigt. Tiden har ikke tilladt indsamling af nye data.

Dansk Fagpresse ved Poul Kristensen har ydet hurtig hjælp i form af ønsket materiale og svar på spørgsmål. SAFT ved Ove Weiss har ladet mig genbruge dele af en SAFT-finansieret rapport uden begrænsninger. Dansk Oplagskontrol ved Carl Zacho gav mig billig adgang til og vejledning om væsentlige data. Dansk Journalistforbund ved Lars Poulsen hjalp med afsnittet om beskæftigelsen. Danmarks Statistik ved Yrsa Smith og Danske Reklamebureauers Brancheforening ved Finn Kern reagerede hurtigt på mine forespørgsler.

Tulstrup, 1.3.1996.

Preben Sepstrup