Litteratur

Andersen, Ole, E.(1995): "Medieudbud og medieforbrug i Danmark 1983-1994", Medieudvalget, København. 115 s.

Bang, Jørgen(1989): "Arbejderbevægelsens medier. Fagbladene", LO's medieanalyse, rapport nr 8, København. 54 s.

"Betænkning om dansk mediepolitik"(1995), Mediekommissionens betænkning nr. 6, Betænkning nr. 1029, København. 268 s.

"Betænkning om de elektroniske medier"(1995), Betænkning nr 1300, Medieudvalget, København. 182 s + bilag.

Christensen, Cai F. og Ulf Kjær-Hansen(1991): "De danske reklameomkostninger 1988", Handelshøjskolens Forlag, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København.100 s.

Christensen, Cai F. og Ulf Kjær-Hansen(1987): "De danske afsætnings- og reklameomkostninger i 1983", Handelshøjskolen i København, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København.127 s.

Christensen, Cai F.(red)(1975): "De danske afsætnings- og reklameomkostninger i 1973", Handelshøjskolen i København, Nyt Nordisk Forlag, København. 121 s.

Claudi, Annette(1995): Fed fagbladsforretning, Journalisten, nr 2, s 4, Dansk Journalistforbund, København.

Danmarks Statistik m.fl.(1993): "Dansk Kultur og mediestatistik, 1980-1992", Danmarks Statistik, København. 221 s.

Danmarks Statistik og Kulturministeriet(1979):"Dansk kultur-statistik 1960-1977", Danmarks Statistik, København. 140 s.

Danmarks Statistik og Kulturministeriet(1987): "Dansk kultur-statistik, 1970-1985", Danmarks Statistik, København. 222 s.

"Dansk Fagpressekatalog 1986-1996", Dansk Fagpresse Service, København. (Skiftende sidetal, indeholder årlig statistik vedrørende Dansk Fagpresses medlemmer).

Dansk Media Index 1994, årsudgave.

Dansk Oplagskontrol(1994): "Oplagstal og Markedstal", Dansk Oplagskontrol, København.

Dansk Oplagskontrol(1995): "Reklameforbrugsundersøgelsen i Danmark 1994", Dansk Oplagskontrol, København. 34 s.

"Danske Fagblade i ABA"(1991). ABAs bibliografiske serie 6. ABA, København. 166 s.

Danske Reklamebureauers Brancheforening(1995): Fagblade, medlemsblade m.v. i Danmark, Media Scandinavia, s 153-277, København.

Fridberg, Torben(1989): "Danskerne og kulturen", Socialforskningsinstituttet, Rapport 89:8, København. 177 s.

Grønholdt, Lars m.fl.(red)(1996): "Medieplanlægning: metoder og mediestruktur i Danmark", Samfundslitteratur, København. 370 s.

Kjær-Hansen, Max(1956): "Salgs- og reklameomkostningerne i Norden", Nordisk salgs- og reklameforbunds skriftserie nr 1, I kommission hos Einar Harcks Forlag, København. 144 s.

Kjær-Hansen, Ulf(1980): Fagpressen som annoncemedie, in Sørensen(red)(1980), s 56-68.

Klitgaard Povlsen, Karen(1995): "Organisering af hverdagsliv og livsstil, ugeblade, magasiner og fagblade", Medieudvalget, København. 100 s.

Kristensen, Poul(1995): "Fagpressen. Ejerforhold og økonomi i forhold til de redaktionelle processer", 38 s, uden sted, upubliceret. (Notat udarbejdet til Medieudvalget af Dansk Fagpresse).

Kühl m.fl.(1966): "Fritidsvaner i Danmark", Socialforskningsinstituttet, Publikation 25, København.

Kühl, P-H og Inger Koch Nielsen(1976): "Fritid 1975", Socialforskningsinstituttet, Meddelelser 14, København. 100 s.

"Kulturvanor i Norden"(1993), Nordisk Statistisk Skriftserie nr 62, København, 178 s.

Lysbjerg, Birgit(1980): Fagpressens bibliografi, In Sørensen(red)(1980), s 105-112.

Mortensen, Frands, m.fl.(red) (1990): Mediehåndbogen, Gyldendal, København. 392 s.

Munck, Henrik(1980): Fagpressen - hvad er det?; In Sørensen(red)(1980), s 7-19.

Rasmussen, Arne(red)(1971): "De danske afsætnings- og reklameomkostninger i 1968", Nyt Nordisk Forlag. Arnold Busck, Købehavn. 132 s.

Rasmussen, Børge(1995): Læsning af fagblade, In Grønholdt, Lars m.fl.(red)(1996), s x-x.

Rubicon(1994): "Dansk Fagpresse. Læsning af fagblade", Rubicon Business to Business I/S, København. 27.s (Analyse udført for Dansk Fagpresse).

Sepstrup, Preben(1995): "Arbejderbevægelsens fagblade - et overset medie?", LO/SAFT, København. 32. s.

Sindal, Lisbeth(1995): Læsertal, 1. halvår 1995, Markedsføring nr 14, s 30.

Sørensen, Preben(red)(1980): "Fagpressen - fremtidens massemedie", Dansk Fagpresseforening, København. 111 s.

Thaaning, Kirsten m.f.(1980): Fagpressens indhold, in Sørensen(red)(1980), s 69-90.

Winsløw, E.(1980): Fagbladene som virksomhed, side 83-90 In Sørensen(red)(1980).

-------------------------------------------------

Der er til udarbejdelse af rapporten anskaffet materiale fra Dansk Oplagskontrol over fagblade i Media Scandinavia, der ikke var medlemmer af Dansk Fagpresse i 1994 (se noter til tabel 1).