Preben Sepstrup: Fagbladene i Medielandskabet

Rapport
Udgivet af Medieudvalget
Statsministeriet
1996


Indhold


BILAG 1: FAGBLADENES ANTAL, OPLAG OG UDGIVELSESHYPPIGHED

BILAG 2: OVERSIGT OVER STORE FAGBLADE

BILAG 3: BAGGRUNDSMATERIALE FOR ESTIMERING AF LæSERTAL

LITTERATUR