Forfatterens forord

Udkast til dele af denne rapport har været fremlagt og diskuteret ved et internt forskningsseminar (om evaluering af public service) på Institut for Medier og Kommunikasjon, Oslos Universitet, februar 95. Jeg er Ph.D. Trine Syvertsen tak skyldig for nyttige kommentarer i den forbindelse.

Rapporten gengiver kun i beskedent omfang det statistiske materiale, der ligger til grund for den kvantitative evaluering, men citerer fra de kilder, der har været tilgængelige (jf. litteraturlisten). Som bilag er dog medtaget en specialkørsel (om sportsnyheders andel af nyhedsprogrammerne), som DR's tv-medieforskningsafdeling har udført for denne undersøgelse.

Henrik Søndergaard, adjunkt, Ph.D.,
Københavns Universitet,
Institut for Nordisk Filologi,
Njalsgade 80,
2300 København S.
Tlf. 35 32 83 57
E-post: henriks@ihi.ku.dk