Litteratur

(omfatter kun titler, hvortil der henvises)

Barnet, Steven & Docherty (1991): "Purity or Pragmatism: A Cross-Cultural Percepctive on Public-Service Broadcasting", in Blumler & Nossiter (eds.): Broadcasting Finance in Transition, London

Bentzon, Karl Henrik et al. (1991): "Ligheder og forskelle", in Nordahl Svendsen (red).: Medieforskning i Danmarks Radio 1990, København.

Broadcasting Research Unit (1985): The Public Service Idea in British

Broadcasting. Main Principles, London.

Blumler, Jay G. & Hoffmann-Reim, Wolfgang (1992): "New Rolses for Public Service Relevision", in Blumler (ed.): Television and the Public Interest, London.

Extending Choice. The BBC's role in the new broadcasting age, BBC 1992.

Danmarks Radio 1995-2005, DR 1994.

DR TV's sendetid i programtyper 1984-93, DR (tilsendt Medieudvalget)

Falkenberg, Hans-Geert (1983): "No future? A few thoughts on public broadcasting in the Federal Republic of Germany, Spring 1983", in Media, Cultyre & Society, vol. 5, nr. 3-4.

Gallup tv-meter. Årsrapport for 1993

Gallup tv-meter. Årsrapport for 1994

Jensen, Hans Jørgen (1985): Hvad Danmarks Radio bør stå for, DR.

Jensen, Hans Jørgen (1991): Hvad DR bør stå for i 90'erne, DR.

Krüger, Udo M. (1991): "Positionierung öffentlicher-rechtlicher und privater Fernsehprogramme im dualen System", in Mediaperspektiven, nr. 5.

Materiale om programmerne. TV-forum 5. december 1984, DR.

McQuail, Denis (1989): Mass Communication Theory. An Introduction, London.

McQuail, Denis (1992): Media Performance, London.

Mediekommissionen (1985): Betænkning om dansk mediepolitik, København.

Mortensen, Frands (1994): Public service i informationssamfundet?, Århus.

Nielsen, Niels-Aage et al. (1992): "Ligheder og forskelle 1990-91", in Nordahl Svendsen (red.): Medieforskning i Danmarks Radio 1992, København.

NRK mot år 2000, NRK 1987

Public Broadcasters around the world, BBC 1993.

Sepstrup, Preben (1989): Dansk tv i 90'erne, København.

Sepstrup, Preben (1994): Tv i kulturhistorisk perspektiv, 1954-1994, København.

Syvertsen, Trine (1992): Public Service in Transition, Oslo.

Søndergaard, Henrik (1994): DR i tv-konkurrencens tidsalder, København.

The media in a democratic society, Europarådet 1994.

Tracey, Michel (1994): The Future of Public Service Broadcasting, stenc.

Vår vision, Sveriges Television 1993.