Henrik Søndergaard:
Public service i dansk fjernsyn
Begreber, status og scenarier

Rapport
Udgivet af Medieudvalget
Statsministeriets
1995


Indholdsfortegnelse:

Forord

Indledning

Resumé

1. Public service-begrebet
1.1. Definitionsproblemet
1.2. Public service-mediernes krise
1.3. Public service som lovgrundlag
1.4. De grundlæggende principper
1.5. Public service-begrebets anvendelse
1.5.1. Institutioner
1.5.2. Programpolitik
1.5.3. Funktioner
1.6. Public service-begrebets historie
1.6.1. Offentligt gode
1.6.2. I samfundets tjeneste
1.6.3. I seernes tjeneste
1.7. DR og TV 2's brug af public service-begrebet
1.7.1. TV 2 og public service
1.7.2. DR og public service
1.8. Public service-begrebet i andre lande

2. Public service-begrebets aktualitet

3. Public service-fjernsynets programudbud
3.1. Det dobbelte public service-begreb
3.2. Alsidighedsdimensioner
3.3. Multifunktionalitet
3.4. Seerservice vs. markedsorientering
3.5. Kvalitetsdimensioner
3.6. Programstatistik
3.7. Public service-parametre
3.8. Udviklingen i DR's programudbud
3.9. Sammenligning mellem DR og TV 2
3.10. Kvalitativ vurdering
3.11. DR og TV 2 som public service
3.12. Konsekvenser af tv-udviklingen

4. Scenarier
4.1. Indledning
4.2. Dødsscenariet
4.3. Selvkommercialiseringsscenariet (eller: selvmord af angst for døden)
4.4. Ghettoscenariet (eller: det heroiske selvmord)
4.5. "I pose og sæk"-scenariet

5. Mediepolitiske muligheder

Litteratur

Bilag